2013 Hof Den Bosch

Print this page

IEPT20131231, Hof Den Bosch, PostNL
Faillissement Vago bekrachtigd: vorderingen van PostNL, gebaseerd op vonnis waarin is bepaald dat Vago inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten m.b.t. Van Halem- en Beatrix-zegels voldoende summierlijk aannemelijk.

 

IEPT20131126, Hof Den Bosch, Australian Gold
Nederlandse rechter kan aan art. 5(3) EEX-Vo geen bevoegdheid ontlenen inzake schade die niet is beperkt tot en gespecificeerd voor Nederland. Geen bevoegdheid op grond van artikel 6(1) EEX-Vo: geen gevaar voor onverenigbare beslissing gezien verschillende grondslagen vorderingen.

 

IEPT20131119, Hof Den Bosch, Rockmed
Uitleg “slaafse nabootsing” in vaststellingsovereenkomst conform betekenis in jurisprudentie. Geen verwarringsgevaar wegens andere totaalindruk operatiestoelen bij publiek bestaande uit artsen en professionele inkopers. 

 

IEPT20131022, Hof Den Bosch, Converse
Tussenuitspraak: Kesbo ontvankelijk in haar vordering: niet betwist dat zij licentienemer was door Aspo en door Dieseel erkend en licentieovereenkomst overlegd. Beslissing rechtbank misslag: vast staat dat Converse Aspo ten onrechte van merkinbreuk heeft beschuldigd waardoor zij nadeel heeft ondervonden. Geen sprake van gerechtelijke erkentenis: converse omlijnde slechts de grondslag van haar vordering. Het hof verwijst de zaak naar de rolzitting van 19 november om Converse in de gelegenheid te stellen procesvolmachten in het geding te brengen en houdt iedere verdere beslissing aan.

IEPT20131022, Hof Den Bosch, Foto’s op erotische websites
Portretrecht. Onrechtmatige plaatsing van foto's van appellante met suggestieve teksten op erotisch getinte websites: inbreuk op persoonlijke levenssfeer en eer en goede naam. Appellante is door reportage in Foxy niet “vogelvrij” geworden. Deskundigenbericht over vragen van technische aard inzake bewijs dat geïntimeerde betreffende foto’s met bijbehorende teksten op de websites heeft geplaatst.

 

IEPT20130903, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten
Pliage-tas inbreuk: Winstafdracht begroot op € 3.053,23. Compensatie proceskosten

 

IEPT20130723, Hof Den Bosch, Dahabshiil v ASOJ
Recht van Verenigd Koninkrijk van toepassing op wereldwijde publicatie als recht van het land waar het land waar het centrum van de belangen van Dahabshiil ligt

 

IEPT20130709, Hof Den Bosch, Betsoft v Bubble
Nederlandse rechter bevoegd wegens dreigend onrechtmatig handelen in Nederland. Geen auteursrechtinbreuk: verschillende totaalindrukken voor concrete uitwerking van expandicon-effect. Geen bewijs inbreuk auteursrecht broncodes: door decompilatie verkjregen broncode gebruikt als vergelijkingsmateriaal, waardoor gelijkenissen niet verbazingwekkend zijn.

 

IEPT20130604, Hof Den Bosch, A en C Media
Hoger beroep niet-ontvankelijk: waarde van vordering wegens inbreuk auteursrechten gelijk van schade € 555 en daarmee beneden appelgrens van artikel 332 Rv

 

IEPT20130604, Hof Den Bosch, Johnny Hoes
Geen spoedeisend belang bij opeising rechten: zolang vonnis in hoofdzaak niet is vernietigd, heeft [A] de Oude Catalogus niet onrechtmatig in haar bezit; Opeising auteursrechten geen opeising van eigendom


IEPT20130416, Hof Den Bosch, Allposters v Pictoright
Vragen aan deskundige of een door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave nog aansluit bij huidige praktijk in die branche

 

IEPT20130409, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten
€ 30.000 reputatieschade ex aequo et bono. 3023 inbreukmakende tassen; overige aantallen inbreukmakende tassen niet voldoende onderbouwd met enkel verwantschap in modelnummers.

 

IEPT20130326, Hof Den Bosch, Curator v Vict
Curator heeft op grond van Faillissementswet geen recht op toegang tot administratie jegens provider Cloud-diensten


IEPT20130319, Hof Den Bosch, Converse v Schoenenreus
Toestemming inzake merkgebruik (art. 2:20(1) BVIE) is niet hetzelfde als toestemming inzake  uitputting merkrecht (art. 2.23(3) BVIE): zou art. 2.23 (3) grotendeels overbodig maken. Schoenen Schoenenreus zonder toestemming voorzien van merk Converse. Geen omkering bewijslast: concreet en reëel gevaar afscherming nationale markten onvoldoende aannemelijk gemaakt
 

IEPT20130129, Hof Den Bosch, Melano
Auteursrechtelijk persoonlijk stempel onvoldoende onderbouwd.Slaafse nabootsing door T onvoldoende onderbouwd: uitb niets blijkt dat T zelf heeft nagebootst of heeft laten nabootsen

 

IEPT20130115, Hof Den Bosch, UHDE Fertilizer Technology v RTF
Aanhouding procedure ex artikel 28b EEX-Vo in afwachting uitspraak Belgische rechter terzake van samenhangende vorderingen [...] in het bijzonder vanwege het aanwezig geachte gevaar voor tegenstrijdige beslissingen.