2016 Hof Den Bosch

Print this page

IEPT20161213, Hof Den Bosch, Roy Donders
Artikel 1019h Rv van toepassing op onderhavige procedure: Donders mocht handelen appellante opvatten als (mede) tegen hemzelf gerichte rechtsmaatregelen tot handhaving van merken ROY DONDERS of concrete dreiging daarvan.

IEPT20161101, Hof Den Bosch, De Gemeente

Artikel van 14 maart 2012 in Parelnieuws met passage “Tenminste als de [appellant] -clan dit niet met juridische procedures dusdanig vertraagt dat partijen alsnog gaan afhaken” niet onrechtmatig: Gebruik van woord “clan” betekent niet “bende”, appellant niet bij naam genoemd en artikel stelt niet dat [appellant] uit eigen belang procedures tegen gemeente voert. Ook overige artikelen in Limburgs Dagblad niet onrechtmatig: enkele onjuiste suggestie dat [appellant] cliënten in hun bezwaarprocedure tegen gemeentelijke plannen zou hebben bijgestaan met als gevolg vertraging van de uitvoering van die plannen) kan niet worden gezien als een uitlating die de reputatie van [appellant] schendt en evenmin als een beschuldiging of suggestie van niet-integer handelen.

IEPT20161004, Hof Den Bosch, Axians v Rockstars

 

Concurrentiebeding geldig: koop aandelen Axians door Vinci Energies maakt van Axians geen nieuwe werkgever, zodat geen sprake is van (stilzwijgende) voortzetting arbeidsverhouding met rechtsopvolger werkgever. [geïntimeerde] schendt concurrentiebeding door indiensttreding bij Rockstars: onvoldoende onderbouwd dat Rockstars geen concurrent is van Axians. Axians heeft zwaarwegend belang bij handhaving concurrentiebeding o.a. vanwege investeringen in [geïntimeerde]. [geïntimeerde]  kan Axians met zijn opgedane kennis rechtstreeks concurrentie aandoen.