2017 Hof Den Bosch

Print this page

IEPT20171212, Hof Den Bosch, Schilpartners

Schilpartners heeft twee opdrachten tot maken foto’s aan appellante verstrekt op grond waarvan zij loon verschuldigd is. Redelijk loon vastgesteld op respectievelijk € 6.000 en € 1.980 in plaats van door appelante op grond van Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie gevorderde bedrag van ruim 1.7 miljoen euro: algemene voorwaarden waarin wordt verwezen naar die richtprijzen niet tussen partijen overeengekomen. Schadevergoeding van € 2.250 voor anders dan overeengekomen gebruik: aangeknoopt bij vergoeding die zou zijn overeengekomen als vooraf om toestemming was gevraagd. Verzet tegen niet vermelding naam appelante in strijd met redelijkheid: geen afspraken gemaakt over naamsvermelding, bij reclamefotografie eerder uitzondering dan regel dat naam maker bij openbaarmaking wordt vermeld.

 

IEPT20171003, Hof Den Bosch, Portretwedstrijd Willem-Alexander

Geen volledige vergoeding voor als schetsontwerp ingediend definitief ontwerp appellant in wedstrijd voor portret Willem-Alexander: niet in acht nemen afgesproken wedstrijdtermijnen door Gemeente brengt niet mee dat zij gehouden is aan de niet-winnaars (zoals appellant) een definitieve opdrachtverlening aan te bieden. Onvoldoende onderbouwd dat appellant schade heeft geleden: uit eigen beweging definitief ontwerp gemaakt, wat niet als schade uit wanprestatie kan worden aangemerkt.

 

IEPT20170926, Hof Den Bosch, HelloNatural v Sweet Salt

Ontslag van instantie geïntimeerde 1 en geïntimeerde 2 in principaal hoger beroep met veroordeling van appelante in de proceskosten. Proceskosten geïntimeerde 1 en 2 gezamenlijk en overeenkomstig liquidatietarief begroot: vordering jegens geïntimeerde 2 niet alleen gericht op IE maar ook op daarvan losstaand onrechtmatig handelen, beiden vertegenwoordigd door dezelfde advocaat die namens hen beiden één MvA heeft genomen en de door geïntimeerde 2 in het kader van 1019h Rv gevorderde proceskosten in het licht van uitdrukkelijke en gemotiveerde betwisting onvoldoende duidelijk.

 

IEPT20170620, Hof Den Bosch, Sounds Records

Matiging boete voor te laat overdragen domeinnaam van € 30.000 naar € 10.000: boetebeding vaststellingsovereenkomst bevat één bedrag voor drie, uiteenlopende, verplichtingen, meest zwaarwegende verplichtingen inzake gebruik handelsnaam stipt nageleefd, schade door tekortkoming, voor zover daar al sprake van is, zeer beperkt gebleven en dat vaststellingsovereenkomst is gesloten tussen twee gelijkwaardige partijen met rechtskundige bijstand weegt niet op tegen voornoemde omstandigheden.

IEPT20170502, Hof Den Bosch, StudentDownUnder

Terecht geoordeeld dat boete is verschuldigd door gebruik foto: foto mocht volgens clausule in vaststellingsovereenkomst niet meer worden gebruikt. Geen reden voor matiging boete ondanks verwijderen foto en ontbreken van schade: boete bewust en met juridische hulp in vaststellingsovereenkomst opgenomen door twee professionele partijen.

 

IEPT20170411, Hof Den Bosch, Converse v Aspo
Aspo niet geslaagd in bewijs van uitputting schoenen. Vordering tot vernietiging schoenen toegewezen, maar niet uitvoerbaar bij voorraad. Schadevergoeding per paar schoen vastgesteld op € 10.