2019 Hof Den Bosch

Print this page

IEPT20190611, Hof Den Bosch, Obscura Fotografie v Concept Styling

Culinaire foto's appellant auteursrechtelijk beschermd: foto's zijn resultaat van creatieve keuzes, zoals keuze voor opmaak van de gerechten, punt van waaruit foto's zijn gemaakt en belichting. Appellant geen auteursrechthebbende van webteksten: overdracht auteursrecht door tekstschrijven aan appellant onvoldoende onderbouwd. Verweer tegen inbreuk op auteursrecht culinaire foto’s onvoldoende onderbouwd: stellingen van appellant omtrent inbreuk geloofwaardig, geïntimeerde heeft in ernstige mate tekortgeschoten in verplichting op grond van artikel 21 Rv o.a. doordaat opgegeven getuigen niet bestaan en identiteit andere getuigen niet kan worden achterhaald. Schadevergoeding op grond van richtprijzen Fotografenfederatie: € 1.808,80 voor publicatie van 3 foto’s. 1019h Rv proceskosten van € 7.500 in eerste aanleg en € 15.000 in hoger beroep toegewezen: sprake van “normale” zaak volgens indicatietarieven, 75% van kosten (€ 10.000 eerste aanleg, € 20.000 hoger beroep) toegerekend aan geschil met betrekking tot de foto’s.

 

IEPT20190514, Hof Den Bosch, Service Bund v Rodeo

1e Rodeo merk normaal gebruikt in 2016-2018: volgt uit overgelegde foto’s van gebruik op o.a. houten plankjes waarop eten wordt geserveerd en uithangborden bij Rodeo restaurants. Dat woorden “saloon” en “restaurant” niet zijn gebruikt doet hier niet aan af: meest onderscheidende elementen, de gestileerde stier en het woord “Rodeo” in lettertype zoals ingeschreven zijn gebruikt, onderscheidend vermogen van merk in vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd ((artikel 2.23bis(5)(a) BVIE). Service-Bund kan zich niet verzetten tegen 1e Rodeo merk gelet op co-existentieregeling BVIE: ingeschreven toen internationale woordmerk “RODEO” vervallen kon worden verklaard. 2e Rodeo merk kan niet profiteren van co-existentieregeling: ingeschreven toen woordmerk “RODEO” niet vervalrijp was. 2e Rodeo merk geen voortgezet gebruik van 1e Rodeo merk: regeling omtrent normaal gebruik in op onderdelen afwijkende vorm  (2.23bis BVIE) heeft geen betrekking op gebruik door (beweerdelijke) inbreukmaker, indien regeling wel van toepassing is verschilt 2e Rodeo merk zozeer van 1e Rodeo merk dat sprake is van afwijkende vorm die onderscheidend vermogen 1e Rodeo merk zoals ingeschreven wijzigt. Geen verwarringsgevaar tussen woordmerk “RODEO” en 2e Rodeo merk: Benelux publiek van 2e Rodeo merk (restaurantbezoekers) komt niet in aanraking met woordmerk, dat wordt gebruikt voor toeleveranciers van levensmiddelen voor horeca en enkel in Duitsland wordt gebruikt voor restaurantconcept. Onvoldoende onderbouwd dat door gebruik teken “Rodeo” in handelsnaam en domeinnaam afbreuk wordt gedaan aan reputatie woordmerk “RODEO” of sprake is van verwarringsgevaar ex artikel 5a Hnw. Geen inbreuk ex artikel 2.20 sub a (identieke tekens) door gebruik “Rodeo” voor restaurantdienst (klasse 43): woordmerk niet voor klasse 43 ingeschreven.

 

IEPT20190507, Hof Den Bosch, Machinehandel

Non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig: gebruik gemaakt van generieke motivering van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen die wordt gebruikt voor alle commerciële functies van appellante, die niet strookt met door wetgever gewenste specifieke afweging en motivering per geval.

 

IEPT20190402, Hof Den Bosch, Vertaler zonder Auteursrecht

Comparitie van partijen gelast met oog op inwinnen nadere inlichtingen en onderzoeken schikking: de grieven stellen kwesties aan de orde waarover het hof, bij gebreke van voldoende informatie, nog geen eindoordeel kan geven.