IE-Vermogensrecht

Print this page

Boek 3 BW

- Misbruik van recht (artikel 3:13 BW)

Volmacht (artikel 3:60 e.v. BW)

IE-Goederenrecht (artikel 3:80 e.v. BW)

Gemeenschap (artikel 3:166 e.v. BW)

- Rechtsvorderingen (artikel 3:296 e.v. BW)

Verjaring (artikel 3:306 BW)


Collectief beheer IE-rechten

 

Boek 6 BW

IE-Verbintenissenrecht (artikel 6:1 e.v. BW)

Afstand van recht / rechtsverwerking (artikel 6:160 BW)

- Onrechtmatige daad (artikel 6:162 e.v. BW)

IE-Overeenkomsten (artikel 6:213 e.v. BW)

 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst (artikel 6:74 BW)

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad - inbreuk (artikel 6:162 BW)

Aansprakelijkheid voor handhaving of executie

Schadevergoeding en winstafdracht

 

Faillissement

 

 

Overdracht

Rechthebbende