Proceskosten - artikel 1019ie Rv

Print this page

IEPT20191218, Rb Midden-Nederland, ASE v ProRail

Geen inbreuk op bedrijfsgeheimen van ASE in aanbestedingsdocumenten ProRail: broncode ASE software geheim gebleven, gebruikte sensortype niet geheim, want zichtbaar op stations waar reizigersstromenmeetsysteem ASE is geïnstalleerd, niet goed uitgelegd waarom functie van treindetectie op sensor geheim is en waarom onthullen van dit geheim maakt dat concurrenten haar product één op één kunnen kopiëren, niet aannemelijk dat plaatsingsplan van de sensoren op de stations waar ASE reizigersstromenmeetsysteem is geïnstalleerd geheime informatie betreft, ook als alle niet geheime bestanddelen samen worden bezien is geen sprake van geheime informatie. Geen volledige proceskostenveroordeling (artikel 1019ie Rv), maar liquidatietarief: geen sprake van “buitengewone omstandigheden”, zoals beschreven in de parlementaire geschiedenis bij de Wbb.