2007 Handelsnaamrecht

Print this page

Gerechtshoven

IEPT20071113, Hof Amsterdam, Simply Colors v Simply Small

Merkenrecht en handelsnaamrecht: onderscheidend vermogen beperkt Geen verwarringsgevaar.

 

IEPT20071009, Hof Amsterdam, Medi Lease v Medlease

Medi Lease onderscheidend vermogen als handelsnaam - gevaar voor verwarring - Domeinnaam gebruikt als handelsnaam - Overdracht domeinnaam toegewezen - Proceskosten € 64.354

 

IEPT20070419, Hof Amsterdam, Amsterdam Business School

Geen inbreuk onder Handelsnaamwet omdat Universiteit naam niet als naam voor onderneming maar voor dienst gebruikt - richtlijnconforme proceskosten ook in verzoekschriftenprocedure

 

IEPT20070227, Hof Arnhem, Camping Holidays

'Camping Holidays' geen onderscheidend vermogen als handelsnaam voor reisbureau

 

IEPT20070207, Hof Den Bosch, Blok en Boeije Autoschade v Bloks Autoschade

Gevaar voor verwarring handelsnamen 'Blok' en 'Blok en Boeije' voor autoschadebedrijven - Rechtmatig gebruik in Hurwenen rechtvaardigt niet gebruik daarbuiten - Gebruik 'voorheen Blok en Boeije" toelaatbaar

 

IEPT20070110, Hof Leeuwarden, Weeva
Geen geldig merkrecht bij gebreke van bestaande rechthebbende - voorvoegsel'voorheen'rechtvaardigt niet conclusie dat handelsnaam thans niet gevoerd wordt

 

Rechtbanken

IEPT20071221, Rb Groningen, Runner Hardloopcentrum v Runnersworld
Anders dan in 1993 thans geen gevaar voor verwarring meer aangenomen, vanwege afgenomen onderscheidend vermogen Engelse term 'runner'

 

IEPT20071219, Rb Den Haag, Bandenwinkel
Verwarringsgevaar tussen 'debandenwinkel.nl' en 'bandenwinkel'  

 

IEPT20071218, Rb Breda, Sport Direct
Geen bescherming beschrijvende aanduiding "Sport Direct" als merk of handelsnaam

 

IEPT20071129, Rb Rotterdam, Juridisch Loket v Paralegal
Handelsnaamrecht: sprake van onderneming - eerste gebruik - overdracht domeinnaam bevolen

 

IEPT20071128, Rb Alkmaar, Blaasvaak v Blaaskaak
Handelsnaamrecht: Verwarringsgevaar aangenomen

 

IEPT20071205, Rb Den Haag, Beautycenter Bogaard v Beautycenter Bogár
Handelsnaamrecht: geen verwarringsgevaar, gelet op standpunt partijen dat Boogaard en Bogár voldoende onderscheidend zijn

 

IEPT20071128, Rb Arnhem, Pointer v Point Bike
Geen depot te kwader trouw wegens voor-voorgebruik - geen rechtsverwerking - gevaar voor verwarring merken en handelsname

 

IEPT20071112, Rb Den Haag, Playhold v Mio Mio
inschrijving handelsnaam is voeren handelsnaam

 

IEPT20071108, Rb Amsterdam, Novum Pharma v Farma Novum
Verwarringwekkende overeenstemming merken en handelsnamen

 

IEPT20071105, Rb Den Bosch, Leaseplan v Leasepro
Inbreuk merk en handelsnaam 

 

IEPT20071001, Rb Zwolle, Striptease Service Nederland v Striptease Nederland

Onvoldoende onderscheidende handelsnaam: de naam "Striptease Service Nederland" heeft te weinig onderscheidend vermogen om als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet aangemerkt te kunnen worden, nu deze is samengesteld uit woorden die in het normale taalgebruik gangbaar zijn en als zuiver beschrijvend dienen te worden aangemerkt.

 

IEPT20070926, Rb Maastricht, Atlas Hotels v Hotel Atlas 2000
Gevaar voor verwarring handelsnamen staat buiten kijf - Reputatieschade wegens klachten zwaarwegende grond voor opzegging toestemming

 

IEPT20070917, Rb Den Bosch, Forum Hypotheken
Voeren domeinnaam voor website is gebruik handelsnaam - Overdracht domeinnaam en recticaties bevolen

 

IEPT20070906, Rb Amsterdam, Royal Asscher Diamonds v Royal Diamonds Amsterdam

Geen verwarringsgevaar: Asscher is kenmerkende bestanddeel in handelsnaam en merk. Gebruik van Royal en Amsterdam niet misleidend of verwarringwekkend

 

IEPT20070831, Rb Almelo, Vestia v Vestion

Merken- en handelsnaamrecht: geen gevaar voor verwarring tussen Vestia en Vestion voor woningcorporaties gelet op relevante omstandigheden

 

IEPT20070801, Rb Rotterdam, Duozorg

Verpleegkundigen-maatschap onderneming in zin van Handelsnaamwet - Geen gevaar voor verwarring tussen Duozorg Verpleegkundige Maatschap en Duozorg Uitzendbureau omdat wijze waarop zij diensten aan zorgsector verlenen totaal verschillend is

 

IEPT20070718, Rb Amsterdam, Intrum Justitia v Evia Justitia

Geen inbreuk handelsnaam - bestanddeel Justitia heeft minimale onderscheidingskracht en kan niet worden gemonopoliseerd

 

IEPT20070710, Rb Zutphen, Waxx kappers v Maxx Kappers

Inbreuk merk- en handelsnaamrechten

 

IEPT20070704, Rb Amsterdam, Jensen v Swensen
Merkenrecht: depot te kwader trouw - Onderzoeksplicht beperkt tot registers - Bekendheid binnen beddenbranche in plaats van meubelbranche vereist - Domeinnaam niet gebruikt als handelsnaam

 

IEPT20070704, Rb Den Haag, Pasfotopoint v Pasfotoshop

Verzoekschriftprocedure artikel Handelsnaamwet voorziet alleen in wijziging niet in verbod

 

IEPT20070626, CBB, Bankgarantie

Gebruik van woord "bank" als onderdeel van bedrijfsnaam in strijd met Wet op het Financieel Toezicht, behoudens ontheffing DNB

 

IEPT20070608, Rb Almelo, Iets Anders

Gevaar voor verwarring handelsnamen voor restaurants - rectificatie

 

IEPT20070525, Rb Arnhem, DEPT v Intres

woord DEPT beschrijvend in modebranche - geen merkinbreuk GS Dept - geen bescherming DEPT als handelsnaam of ex artikel 6:162 BW

 

IEPT20070523, Rb Amsterdam, Subaru

Inbreuk handelsnaam door gebruik Subaru als onderdeel domeinnaam

 

IEPT20070523, Rb Amsterdam, Subaru v Cosis

Aanduiding "Cooperatie Cosis Specilaisten in Subaru" inbreuk handelsnaamrechten 

 

IEPT20070508, Rb Den Haag, Wacom

Inbreuk handelsnaam Wacom CTA op handelsnaam WACOM CTI, beiden voor ingeneursbureau's

 

IEPT20070502, Rb Amsterdam, Ticket Plus

Merk Ticket Plus uitsluitend beschrijvend voor verkoop van kaartjes en bijbehorende diensten - kaartverkoop internationale sportevenementen en kaartverkoop dagrecreatieparken geen soortgelijke diensten - geen gevaar voor verwarring handelsnamen

 

IEPT20070425, Rb Breda, Startpagina

Startpagina geen onderscheidend vermogen als merk of handelsnaam - domeinnaam niet gebruikt als handelsnaam

 

IEPT20070420, Rb Groningen, Darkraver

Domeinnaam maakt inbreuk op handelsnaam- en merkrechten

 

IEPT20070413, Rb Utrecht, Medi Lease v Medlease

MediLease geen onderscheidend vermogen als merk of handelsnaam

 

IEPT20070402, Rb Haarlem, Bizz Travel v Bizztrip

Gering onderscheidend vermogen Bizz Travel -Geen inbreuk merk- of handelsnaamrechten

 

IEPT20070305, Rb Den Haag, Van den Heuvel Bouw

Executiegeschil - Gebruik domeinnaam is voeren handelsnaam

 

IEPT20070302, Rb Zutphen, Holtrigter Makelaars

Gevaar voor verwarring tussen makelaarskantoren in Apeldoor met de naam Holtrigter in de handelsnaam

 

IEPT20070328, Rb Den Bosch, Brabant Vacature

Geen gevaar voor verwarring Noordbrabantvacature BV en Brabantvacature.nl - Gebruik domeinnaam valt niet onder Handelsnaamwet

 

IEPT20070223, Rb Arnhem, Outdoor Cooking

'Outdoor Cooking' geen onderscheidend vermogen als handelsnaam of merk voor barbecues en dergelijke - Ambtshalve minder vertrekkend bevel om zich op website onder nagenoeg identieke domeinnaam duidelijk te identificeren

 

IEPT20070220, Rb Zutphen, Cartridge World

Gevaar voor verwarring tussen handelsnaam Cartridge Point en merken en handelsnaam Cartridge World - bevel tot verwijdering kenmerken franchiseorganisatie Cartridge World

 

IEPT20070213, Rb Zutphen, Maas en Waal

Namen kranten geen handelsnaam  

 

IEPT20070111, Rb Middelburg, Foster Parents Plan

Onrechtmatige publicatie - Diskredieterende 'misbruikte kinderen Foster Parents Plan' - Handelsnaamwet toepasselijk bij stichtingen?

 

IEPT20070108, Rb Den Haag, HollandCar v HollandCars
Rechtscheppend gebruik handelsnaam. Verwarringsgevaar aangenomen