2008 Handelsnaamrecht

Print this page

Gerechtshoven

IEPT20081118, Hof Den Haag, Paralegal v Het Juridisch Loket

Onderneming handelsnaamwet: het oogmerk om materieel voordeel te behalen moet bij de onderneming zelf aanwezig zijn. Ongeoorloofde concurrentie: gevaar voor verwarring in aanmerking genomen dat de handels- en domeinnaam van Paralegal juridischloket.info -  slechts in geringe mate afwijkt van de naam van Het Juridisch Loket en dat Paralegal en HJL zich beide bezighouden met het geven van juridisch advies

 

IEPT20080731, Hof Den Bosch, Koolé Champignons v Koolen Champignons

Gevaar voor verwarring handelsnamen

 

IEPT20080513, Hof Den Bosch, Slijterij

Overdracht goodwill, handelsnaam en klantenbestand: De goodwill - onderneming aan [adres] te [plaats] die aldaar een goede naam op het gebied van wijnen had verkregen is daadwerkelijk overgedragen. Voor de overdracht van een handelsnaam en een klantenbestand geldt dat exclusiviteit een essentieel element is.

 

IEPT20080429, Hof Den Bosch, Logistics

Handelsnaambescherming: Geen monopolisering beschrijvend bestanddel 'logistics'. Eerder gebruik specifieke handelsnaam ([naam] logistics) beslissend

 

IEPT20080417, Hof Den Haag, ZO verzekeringen
Inbreuk ZO-handelsnaam en merkrechten: Beide ondernemingen opereren in de verzekeringsbranche, en zijn (met name) actief in hetzelfde geografische gebied, Zuid-Holland. De handelsnaam ZO heeft van huis uit (een tamelijk grote) onderscheidingskracht voor verzekeringsbranche. Voor-voorgebruik ZO aangenomen

 

IEPT20080318, Hof Den Bosch, Startpagina

Geen overeenstemming startpagina.nl en startpagina.tv: Gebruik domeinnaam startpagina.tv als handelsnaam niet vastgesteld.

 

IEPT20080115, Hof Amsterdam, Thuisbezorgd v Thuisbezorgen
Inbreuk  handelsnaamrecht - onderscheidend vermogen handelsnaam geen vereiste

 

Rechtbanken

IEPT20081230, Rb Rotterdam, La Vita

Wel en niet verwarrend: Geen verwarringsgevaar La Vita-ondernemingen in Brielle en Maassluis. Gevaar voor verwarring La Vita Fashion en La Vita Mode in Maassluis

 

IEPT20081218, Rb Arnhem, EBW Installatietechnieken v EBW Elektrotechniek

Geen misbruik procesrecht door aanspannen tweede kort geding omdat eerste voorlopige voorziening rechtskracht heeft verloren door verzuim tijdig bodemprocedure aanhangig te maken (art. 1019i Rv). Verwerving sterkere, oudere handelsnaamrechten onvoldoende aannemelijk. Inbreuk aangenomen conform eerdere vonnis

 

IEPT20081217, Rb Haarlem, FWM v Albert Heijn - Wijndomein

Geen gevaar voor verwarring tussen Wijndomein en AH Wijndomein: Veeleer is er sprake van, zoals door Albert Heijn terecht naar voren is gebracht, dat de toevoeging AH in de naam AH Wijndomein die naam juist sterk onderscheidend maakt van de reeds door FWM gevoerde naam Wijndomein

 

IEPT20081215, Rb Haarlem, Gevelx v Gevelplus

Verwarringsgevaar: handelsnamen wijken slechts in geringe mate af voor beide partijen bouwbedrijven die in geheel Nederland actief zijn. Het woord 'gevel' is weliswaar beschrijvend voor de buitenmuur van een gebouw, maar niet voor de soort onderneming die partijen voeren. Van een zuiver beschrijvend element is dan ook geen sprake.

 

IEPT20081212, Rb Arnhem, Carspotter v Huisspotter

Inbreuk handelsnamen en slaafse navolging sms-diensten: Geen merkinbreuk. Inbreuk op auteursrechten op TV-commercials. Gevaar voor verwarring handelsnamen, inclusief domeinnamen. Slaafse en misleidende nabootsing sms-diensten Carspotter.

 

IEPT20081212, Rb Den Bosch, Fith v Fitt.Company

Inbreuk handelsnaam: gebruik van de handelsnaam Fitt.Company is, in verband met de overeenkomende aard van beide ondernemingen, de overeenkomende klantenkring, de overlappende regio's waarin partijen werkzaam zijn, de auditieve gelijkenis en de daardoor te duchten verwarring (welke zich in de praktijk reeds heeft gerealiseerd), een inbreuk in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet

 

IEPT20081211, Rb Amsterdam, Projectenfabriek

Geen louter beschrijvende handelsnaam: De samenstelling van de neutrale woorden 'project' en 'fabriek' maakt niet aanstonds duidelijk wat precies wordt bedoeld en welke bedrijfsactiviteiten daaronder vallen. Gevaar voor verwarring: De activiteiten van beide ondernemingen richten zich immers op vastgoedprojecten en evenementen-organisatie

 

IEPT20081210, Rb Den Haag, Go Fast

Toewijzing ex parte verbod Gemeenschapsmerk. Afwijzing ex parte bevel o.g.v. auteurs- en handelsnaamrecht

 

IEPT20081112, Rb Utrecht, Thuisbezorgd v thuisbezorgen.nl

Thuisbezorgd.nl is geen louter beschrijvende handelsnaam. Domeinnaam thuisbezorgen.nl gebruikt als handelsnaam en gevaar voor verwarring: verbod toegewezen. Geen overeenstemming tussen beeldmerk thuisbezorg.nl en tekst 'thuisbezorgen.nl'. Belang bij verbod wegens dreiging inbreuk. Proceskosten: Nadere toelichting vereist, nu gevorderde kosten hoger zijn dan indicatietarief. Proceskostenveroordeling eerder kort geding onherroepelijk.

 

IEPT20081030, Rb Zwolle, Kachelplaats.nl

Typosquatting?  Geen gebruik domeinnaam kachelplaat.nl als handelsnaam: Niet is gebleken dat [gedaagde] de naam Kachelplaat.nl anders gebruikt dan als naam voor het bedoelde internetdomein.  Onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om aannemelijk te achten dat [gedaagde] geen kachelplaten verkoopt waardoor de registratie en het gebruik van de domeinnaam Kachelplaat.nl als typosquatting dient te worden aangemerkt.

 

IEPT20081103, Rb Den Haag, Total Energy Solution v Energy Advice

Geen bescherming merk zonder inschrijving. Inbreuk handelsnaam TES

 

IEPT20081009, Rb Zutphen, Eetcafe

Overdracht handelsnaam niet aannemelijk: De kantonrechter is van oordeel dat de enkele vermelding van [verweerders] in het Handelsregister onvoldoende is om de naamsoverdracht te bewijzen, zeker niet nu [verweerders] zelf ter zitting heeft verklaard dat er verder geen overeenkomst op schrift is gesteld en dat zij geen koopsom heeft hoeven betalen met betrekking tot de gestelde naamsoverdracht. 

 

IEPT20081002, Rb Den Haag, Total Energy Solution v Energy Advice

Geen bescherming merk zonder inschrijving. Inbreuk handelsnaam TES

 

IEPT20080926, Rb Arnhem, Gelredome v Servicetarget

Inbreuk handelsnaam en merk door gebruik domeinnaam en foto stadion

 

IEPT20080925, Rb Zwolle, Survivals Almere

Inbreuk handelsnaamrechten. Overgang handelsnaamrechten aan rechtsopvolgster van eenmanszaak. Geen overdracht domeinnaam bevolen: enkele registratie is geen "voeren" handelsnaam en niet gesteld dat registratie op zich onrechtmatig is

 

IEPT20080925, Rb Almelo, Kreatos Kappers

Geen merk- of handelsnaaminbreuk: oudere Nederlandse handelsnaam.

 

IEPT20080924, Rb Den Haag, Taartenwinkel.nl v GefeliciTAART
Geen inbreuk handelsnaam door gebruik taartwinkel.nl door gefeliciTAART.

 

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Donkersloot

Geen overdracht auteursrecht: dat [B] geen rechten kan ontlenen aan de 97-verklaring, nu die verklaring buiten medeweten van [A] in elkaar is geknutseld, teneinde aldus een niet bestaande overdracht van auteursrechten te suggereren. Verval toestemming gebruik handelsnaam: Zijn toestemming moet niet geacht worden te zijn gegeven voor een situatie waarin hij later door degene(n) aan wie hij die toestemming heeft gegeven, op grove wijze is bedrogen, aldus voornoemd tussenvonnis. Merkdepot te kwader trouw  

 

IEPT20080908, Rb Arnhem, Vermelding naam eigenaar slagerij

Verwarringsgevaar door vermelding eigenaar slagerij. Juist vanwege de familiegeschiedenis van de [gedaagde]s, met de opa en de vader van [gedaagde] die beide slagers in hart en nieren waren, zal deze vermelding van zijn naam als eigenaar op de pui van '[naam bedrijf slager]' voorlopig geoordeeld bij het publiek al snel een relatie met de rechtmatig gevoerde oudere handelsnaam '[eiseres]' doen vermoeden

 

IEPT20080903, Rb Utrecht, Zandbergen

Ontheffing bevel Arbitragehof tot overdracht domeinnaam. Geen van beide partijen heeft recht op domeinnaam zandbergen.eu, gelet op tussen partijen aangegane overeenkomst. 

 

IEPT20080821, Rb Arnhem, EBW Installatietechnieken v EBW Elektrotechniek

Inbreuk handelsnaam- en merkrecht. Eerdere handelsnaam Elektrotechnisch Bureau Wille geen geldige reden. Gebruik domeinnaam tevens handelsnaamgebruik, omdat gedaagde haar onderneming en haar bedrijfsactiviteiten op de inhoud van de website onder de domeinnaam aan het publiek presenteert en deze domeinnaam het meest kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam van EBW Elektrotechniek bevat

 

IEPT20080814, Rb Dordrecht, De Ruiter Bandenservice

Inbreuk handelsnaam - nawerking

 

IEPT20080610, Rb Rotterdam, Unicom Den Haag v Unicom Holding (GSMshop)
Mogelijk merkdepot te kwader trouw wegens strijd met auteursrecht. Onduidelijk wie rechthebbende is op auteursrechten reclamemateriaal en handelsnaamrechten

 

IEPT20080522, Rb Rotterdam, DJ Quintin v Quintino
Geen verwarringsgevaar handelsnamen en (beeld)merken gelet op verschil in vormgeving en ontbreken feitelijke verwarring terwijl partijen al gedurende enige jaren in dezelfde branche werkzaam zijn en (respectievelijk) het beeldmerk en het teken naast elkaar gebruiken. Herstelvonnis voor kennelijke fout in proceskosten.

 

IEPT20080519, Rb Breda, Renovatievoegwerken J.C. Albers v Gebr. Albers
Handelsnaamrecht: gevaar voor verwarring

 

IEPT20080410, Rb Breda, Groen Direkt v Direct Select
Beschrijvende handelsnaam: de woorden GROEN en DIREKT dienen als zuiver beschrijvend te worden aangemerkt voor de handel in boomkwekerijproducten en niet door één partij geclaimd mogen worden, aangezien het ondernemingen, die al dan niet via een website boomkwekerijproducten, planten of bomen te koop aanbieden, dient vrij te staan zich te bedienen van de woorden GROEN en DIREKT

 

IEPT20080408, Rb Rotterdam, Ziekenhuis Rotterdam
Gevaar voor verwarring met "Havenziekhuis Rotterdam" en "Oogziekenhuis Rotterdam" bij patiënten en bezoekers door gebruik van "Ziekenhuis Rotterdam" als handelsnaam of dienstmerk door MCRZ. Meegewogen dat verwarring tussen ziekenhuizen verstrekkender gevolgen met zich mee kan brengen dan verwarring tussen andersoortige ondernemingen.

 

IEPT20080402, Rb Leeuwarden, Tooldiscounter v Tooldiscount

Inbreukmakende handelsnaam

 

IEPT20080402, Rb Rotterdam, TBI v TIB
Handelsnamen: verwarringsgevaar aangenomen

 

IEPT20080326, Rb Den Haag, Van Veldhuijsen v Carbonell

Executiegeschil: Geen juridische misslag rechtbank door aan te nemen dat recht op handelsnaam door akte dient te worden geleverd. Akten van oprichting en inbreng onderneming kunnen dienen als akte waaruit levering handelsnaam blijkt. Het verzuim die akten over te leggen kan niet worden hersteld in executiegeschil. Geen verbod executie.

 

IEPT20080312, Rb Maastricht, Atlas v Atlas 2000
Redelijke tegemoetkoming beperkt tot kosten omschakeling handesl:  € 7.575,00.

 

IEPT20080305, Rb Den Haag, Glasrenovatie Nederland v glasrenovatienederland.nl
Handelsnaamrecht: gevaar voor verwarring

 

IEPT20080304, Rb Rotterdam, Zegers Beveiligingssystemen v Zegers
Gebruik domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl niet aan te merken als direct of incirect gebruik als handelsnaam  

 

IEPT20080229, Rb Den Haag, Netline v Netlin
Handelsnaamrecht: gevaar voor verwarring

 

IEPT20080221, Rb Dordrecht, Top Finish International
Ontbinding Vof: Toebedeling handelsnaam Top Finish Internatioal aan Top Finish waarschijnlijk, vanwege aard inbreng en eerder gebruik Top Finish

 

IEPT20080220, Rb Den Haag, Luba Uitzend Buro v Junajob

Merkenrecht en handelsnaamrecht: geen verwarringsgevaar 

 

IEPT20080214, Rb Den Haag, G&G Component v Tunderman
Gebruik domeinnaam als handelsnaam - Overdracht domeinnaam bevolen

 

IEPT20080205, Rb Utrecht, Boulevard Management en Advies v Boulevard Vastgoedontwikkeling
Handelsnaamrecht: geen gevaar voor verwarring

 

IEPT20080116, Rb Den Haag, Carbonell v Van Veldhuisen

Buitenlandse handelsnaam: Carbonell in Nederland onvoldoende bekendheid - Geen overdracht oudere handelsnaamrechten Van Veldhuisen wegens ontbreken akte - Artikel GMeV beschermt alleen tegen gebruik ter onderscheiding van waren of diensten - Gebruik handelsnaam en domeinnaam voor andere waren en diensten in strijd met eerlijke handelsgebruiken - Strijd met artikel 5a Handelsnaamwet nu handelsnaam merk van Carbonell bevat

 

IEPT20080107, Rb Maastricht, Autorent v Autorent4you
Het woord 'Autorent' is noch gebruikelijk noch beschrijvend - verwarringsgevaar aangenomen

 

IEPT20080103, Rb Breda, VDN Infra v Van den Noort
Onrechtmatige navolging: Ook indien VDN door C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. niet als handels-naam zou worden gebruikt, geldt dat door het langdurige, intensieve en herkenbare gebruik van de lettercombinatie VDN op de bedrijfsbestelauto, VDN en Van den Noort begripsmatig zodanige ge-lijkenis vertonen dat het publiek de onderneming van VDN Infra B.V. zal verwarren met die van C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. en in ieder geval een band zal veronderstellen tussen de ondernemingen.