2012 Handelsnaamrecht

Print this page

Gerechtshoven

IEPT20121127, Hof Den Haag, Main Fright Carriers v Mainfreight

Eerder gebruik handelsnaam Main Freight Carriers sinds 1997 bewezen met stukken; substantiële handel niet vereist. Verwarringsgevaar Main Freight Carriers en Mainfreight voor expeditiebedrijven. Rechtsgeldige overdracht handelsnaam Main Freight Carriers bij akte van inbreng onderneming, ondanks dat handelsnaam daar niet in wordt genoemd.

 

IEPT20121023, Hof Den Bosch, TAN v Pontifix

Geen dwangsommen verbeurd: het actief schonen van websites zoals google valt niet onder (een redelijke uitleg van) het algemene verbod om ‘het gebruik van de TAN-handelsnamen door Pontifix voort te zetten’; geen gebod

 

IEPT20120918, Hof Arnhem, Dredging International v Dredging International Gendringen

Verwarringsgevaar handelsnamen “Dredging International” en “Dredging International Gendringen”: combinatie en volgorde van woorden ‘dredging international’ is niet beschrijvend. Geen rechtsverwerking door zakendoen: geen gerechtvaardigd vertrouwen.

 

IEPT20120626, Hof Den Bosch, Maximus Security v Maximum Security

Uitleg co-existentie overeenkomst handelsnamen: slechts intentie tot inhuren, maar geen verplichting. De toezegging van Maximus kan echter niet als volledig vrijblijvend worden aangemerkt. Ongeldige buitengerechtelijke ontbinding wegens ontbreken ingebrekestelling inzake inhuren; geen fatale termijn

 

IEPT20120207, Hof Arnhem, ’t Haveke

Verwarringwekkend gebruik handelsnaam ‘t Haveke t.o.v. Landgoed ‘t Haveke: Als gevolg van het handelsnaamgebruik yan de B.V. is, naar het voorlopig oordeel van het hof, bij het publiek verwarring te duchten.

 

Rechtbanken

IEPT20121219, Rb Utrecht, Inventum

Verwerking handelsnaamrechten wegens gedogen handelsnaam Inventum Holland sinds 2007; gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat naam gevoerd mocht worden


IEPT20121218, Rb Den Haag, Publiec v PBLQ

Geen zodanig geringe afwijking tussen handelsnamen PUBLIEC en PBLQ dat verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is. Geringe beschermingsomvang omdat woord publiek een verwijzing naar het relevante publiek is voor communicatiebureau gericht op publieke sector


IEPT20121203, Rb Leeuwarden, Sondel v Sondelergaast
Geen handelsnaam: Vereniging van Eigenaren Sondelergaast geen onderneming:Een onderneming is een op commerciële wijze aan het economische verkeer deelnemende organisatie, waarbij materieel voordeel moet worden beoogd en waartoe een min of meer blijvend georganiseerd verband bestaat, dat naar buiten optreedt

 

IEPT20121127, Rb Rotterdam, Kitvoegen.nl v Kitvoegen-renovatie.nl

Bescherming Kitvoegen.nl als handelsnaam. De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen sprake is van een beperkte beschermingsomvang van de handelsnaam kitvoegen.nl. De aanduiding 'kitvoegen' heeft voldoende onderscheidend vermogen en kan ook niet als louter beschrijvend worden aangemerkt. Verwarringwekkende handelsnaam Kitvoegen-renovatie.nl

 

IEPT20121122, Rb Almelo, Klict v QLict
Geen verwarringwekkende totaalindruk handelsnamen Klict en QLict; Merkenrechtelijke overeenstemming KLICT en CLICT te gering voor verwarringsgevaar

 

IEPT20121120, Rb Almelo, ITW
Geldige overdracht handelsnaam met overdracht alle activa (zonder passiva) onderneming

 

IEPT20121114, Rb Amsterdam, Boost v BST

Verwarring tussen handelsnamen Boost en Boost Company Network voor marketingactiviteiten: niet doorslaggevend is welke (dochter)vennootschap daadwerkelijk de activiteiten heeft verricht en of gedaagde zeggenschap heeft over andere vennootschappen. Inbreuk merkrechten Boost Group door BST Company: Niet zelf uitvoeren marketing-activiteiten op zichzelf geen grond om verbod te weigeren. Volledige proceskostenveroordeling o.g.v. schikking in eerder kort geding

 

IEPT20121114, Rb Alkmaar, Union v Calleur

Geen verwarringsgevaar handelsnamen Union bouwbak en bouwbakkie.nl: Union overheersende bestanddeel. Niet aannemelijk dat bouwbak.nl door relevant publiek is gezien als naam van een onderneming. Conform BBIE oordeelt rechtbank dat woord/beeldmerk Bouwbak niet overeenstemt met bouwbakkie: dominante beschrijvende aanduiding. Merkinbreuk door gebruik bouwbakkie als Adword door Union. Woord/beeldmerk Bouwbak mist niet ieder onderscheidend vermogen. Lay-out websites niet auteursrechtelijk beschermd: triviale en voor de hand liggende opzet en vorm

 

IEPT20121114, Rb Dordrecht, Artiestenverloningen v Artiestenverloning

Gebruik door Prae van domeinnaam artiestenverloning.nl als handelsnaam niet voldoende onderbouwd. Gebruik daarvan als domeinnaam door Prae wel onrechtmatig jegens AV, gezien grote mate van verwarringsgevaar met handelsnaam en emailadres.Reconventie: onrechtmatig blokkerend registreren door AV  van op handelsnaam van Prae gelijkende (praeartiestenverloning-)domeinnamen met als enkel doel Prae deze mogelijkheid te ontnemen

 

IEPT20121031, Rb Den Haag, PSV v Geretti Sports

Uitputting PSV-merk – geen inbreuk door domeinnaam psvshop.nl Geen verwarringsgevaar handelsnamen PSV-webshop en psvshop.nl

 

IEPT20121030, Rb Arnhem, Locked Safe Holland

Onvoldoende aannemelijk dat gedaagden bedrijfscode van eiseres gebruiken voor omzetten van klanten naar andere Particuliere Alarm-Centrale (PAC). Handelsnaam “Locked Safe Holland” niet overgenomen; enkel verplichting uit overnameovereenkomst om gebruik handelsnaam voor bepaalde activiteiten te staken. Gebruik van naam ‘”Locked Safe Holland” – zonder toevoeging “Beveiliging” – niet in strijd met overnameovereenkomst.

 

IEPT20121017, Rb Zwolle, Onbezorgd Wonen v Residence Paasberg

Onduidelijk wat partijen zijn overeengekomen inzake domeinnaam: aangevoerd dat de notulen zijn vervalst en erop gewezen dat de notulen niet zijn ondertekend. Bewijsopdracht

 

IEPT20121004, Rb Amsterdam, Bambini v Aquaris

Geen inbreuk op zeer beschrijvende handelsnamen “Torture Museum” of “Medieval Torture Museum” door “Museum of Medieval Torture Instruments”. Geen inbreuk op beeldmerken door gebruik van overeenstemmende, beschrijvende teksten. Geen onrechtmatige concurrentie; geen kopieeren formule:

 

IEPT20121003, Rb Haarlem, Asbest Partners Brabant v Zon Uitzendorganisatie

Proceskostenveroordeling door niet tijdig te berichten over wijziging handelsnaam Asbest Partners Nederland

 

IEPT20121002, Rb Almelo, Twentaccount Advies v Twentaccount

Op grond van ontbindingsovereenkomst  maatschap dient gedaagde gebruik “Advies” te staken om verwarringsgevaar te voorkomen

 

IEPT20120919, Rb Den Haag, Street One

Geen aansprakelijkheid Street One voor onjuiste prognoses. Geen tekortschieten Street One in zorgplicht. Onrechtmatig registreren domeinnaam en lanceren website door [A]. rechtmatige ontbinding franchiseovereenkomst

 

IEPT20120912, Rb Rotterdam, M.R. Tegels v Tegeldump
Verwarringsgevaar handelsnamen MR Tegels en Mr. Tegeldump.nl

 

IEPT20120911, Rb Den Haag, Finstral

Rechtmatig gebruik Finstral-merk in Finstral-domeinnamen: voldaan aan drie criteria voor bonafide refererend merkgebruik cfr. Latour-beslissing; geen onrechtmatig profiteren van bekendheid merk. Geen gebruik Finstral-domeinnamen als handelsnaam: geen gebruik als aanduiding van onderneming en ook niet door relevante publiek zo opgevat

 

IEPT20120822, Rb Den Haag, Prescan v Privatescan

Onrechtmatig aanhaken aan optreden Prescan in TV-programma door gebruik Adwords.Onrechtmatig gebruik “TM"-teken. “Look and feel” website niet auteursrechtelijk beschermd, concrete tekst en beeldelementen wel. Vrijhoudingsbehoefte: algemeen belang dat geen tekens worden ingeschreven die niet in staat zijn de wezenlijke functie van een merk (namelijk het waarborgen van de oorsprong) te vervullen. PRESCAN bestaat uitsluitend uit tekens die kunnen dienen tot aanduiding van de dienst “preventief medisch onderzoek” van klasse 44, niet ter zake van andere diensten in klasse 35 en 42. Inburgering PRESCAN in Benelux voor “preventief medisch onderzoek” onvoldoende gesteld en onderbouwd. Geen verwarringsgevaar merk PRESCAN en teken “privatescan”. Geen verwarringsgevaar handelsnamen Prescan en Privatescan. Privatescan op grond van vaststellingsovereenkomst gehouden gebruik prescan als adword te staken

 

IEPT20120810, Rb Rotterdam, SVH v STER

Naam “Vestingdagen Hellevoetsluis” geen handelsnaam. Gebruik van naam en domeinnaam Vestingdagen Hellevoetsluis niet onrechtmatig: aanduiding van specifieke locatie van evenement en kan niet door een partij worden geclaimd. Onvoldoende onderbouwd dat uitlatingen van SHV m.b.t. Vestingdagen Hellevoetsluis en STER feitelijk onjuist of onnodig grievend zijn

 

IEPT20120803, Rb Amsterdam, Mobi Design v Mobi Homestyling

Verwarringsgevaar handelsnamen Mobi/Mobi Design en Mobi Homestyling: Mobi/Mobi Design is gevestigd in Alkmaar en Mobi Homestyling in Heerhugowaard, ruim tien kilometer verderop. Beide ondernemingen richten zich, op het regionale publiek, waarmee zij bedoelen het publiek binnen een straal van ongeveer 30 kilometer.

 

IEPT20120731, Rb Zutphen, Het Onderdelenhuis v Plentyparts

Geen beroep op art. 5 Hnw: zuiver beschrijvende handelsnaam ‘Het Onderdelenhuis’ kan niet worden gemonopoliseerd en gebruik ervan brengt risico mee dat anderen het ook (gaan) voeren. Verwarringsgevaar buiten aanduiding ‘Het Onderdelenhuis’ voor rekening en risico eiser, nu hij geen toevoeging aan handelsnaam wenst aan te brengen

 

IEPT20120726, Rb Alkmaar, Rots-Vast v Rots idb Vastgoed

Verwarringwekkende gelijkenis merken, handelsnamen en domeinnaam: Rots-Vast Groep en Rots idb Vastgoed

 

IEPT20120704, Rb Arnhem, Ebo van den Bor v Asiatico

Merkhouder auteursrechthebbende op grond van artikel 8 Aw. Geen overgang handelsnaam bij erfopvolging omdat niet ook onderneming is overgegaan. Inbreuken merkenrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht. Geen afstand van IE-bescherming door non-concurrentiebeding. Belang bij vorderingen ondanks uitvoering kort geding vonnis: dat Asiatico B.V. niet bereid is definitieve afspraken te maken en weigert inbreuken op de rechten van [eiseres] B.V. te erkennen.

 

IEPT20120702, Rb Den Haag, Talens v Talensshop

Rechtmatig refererend merkgebruik onder domeinnaam Talensshop conform WIPO-arbitrage-normen inzake louislatour.nl: (a) dat verweerder een erkend wederverkoper is; (b) de site alleen gebruikt om de merkartikelen te verkopen; (c) de relatie met de merkhouder accuraat aangegeven wordt; en (d) ruimte voor domeinnamen van de merkhouder overblijft. Geen verwarringsgevaar handelsnamen Talens.shop.nl en Talens door verschillende doelgroepen: professionele wederverkoper en eindafnemer/consument richt

 

IEPT20120614, Rb Amsterdam, Stichting Kofoe

Verwarringwekkende gelijkenis kofoe.com met handelsnaam kofoe en website kofoe.nl.

 

IEPT20120530, Rb Den Bosch, Actief v Actiefff de Kempen

Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen Actief of Activus en Actiefff de Kempen

 

IEPT20120525, Rb Utrecht, Theoriegarant v Theoriegarantie
Geen verwarringsgevaar tussen de handelsnamen Theoriegarantie en Theoriegarant, gelet op vergelijkbare cursussen, de vestigingsplaatsen (Utrecht v Eindhoven) en dat het relevante publiek nog geen rijbewijs heeft

 

IEPT20120516, Rb Breda, CV TAN

CV TAN voert handelsnaam sinds 1 augustus 2008. Onduidelijk of er voor 2008 eerder door eiser of door gedaagden een onderneming werd gevoerd; geen gemeenschappelijke onderneming; geen maatschap. Verwarringwekkende handelsnaam TAN. Depot TAN te kwader trouw tegenover CV TAN. Afkorting TAN geen auteursrechtelijk beschermd werk.

 

IEPT20120509, Rb Zwolle, Smit Telecom v Smit Telecom
Handelsnaam Smit Telecom komt beperkte bescherming toe: veelvuldig voorkomende familienaam en Telecom heeft in grote mate een beschrijvend karakter. Het enkele bezitten van een website is onvoldoende om bekendheid van een handelsnaam aan te kunnen tonen. Geen gevaar voor verwarring bij relevante publiek, nu doelgroepen van beide ondernemingen niet overeenkomen

 

IEPT20120509, Rb Den Haag, Van Dongen v Soonius

Handelen in strijd met het relatiebeding; uitspannen relaties werkgever in het algemeen onrechtmatig. Soonius Logistics maakt inbreuk op de handelsnaam Soonius Transport. Soonius Logistics maakt tevens inbreuk op merk Soonius

 

IEPT20120417, Rb Rotterdam, Mainfreight

Feitelijk ouder gebruik handelsnaam niet voldoende onderbouwd met uittreksels handeslregister en domeinnaam

 

IEPT20120416, Rb Den Bosch, Van Hoof v Heidebloemranch

Geen inbreuk handelsnaam door gebruik beschrijvende aanduiding “Peelzicht”

 

IEPT20120406, Rb Amsterdam, NL Philharmonisch Orkest v NL Symfonieorkest

Geen verwarringwekkende overeenstemming  tussen merken Nederlands Philharmonisch Orkest en Nederlands Symfonieorkest. Wel verwarringwekkende overeenstemming merken Nedpho en NedSo
Geen verwarringsgevaar handelsnamen. Onderzoek voor uitleg overeenkomst leent zich niet voor kort geding

 

IEPT20120330, Rb Den Haag, DGI v DGW

Merkdepot “Dutch Gardens” te kwader trouw; voor-voorgebruik niet aannemelijk. Onvoldoende bekendheid handelsnaam “Dutch Gardens” in Nederland

 

IEPT20120322, Rb Almelo, Smit v Samenwerkende Tandartsen

Geen gebruik “klikgebit"-domeinnamen als handelsnamen door partijen. “Klikgebit in een dag” is productnaam; concept dat ook door anderen wordt aangeboden

 

IEPT20120314, Rb Amsterdam, City Spa

Door raadsvrouwe gemaakte afspraken over gebruik handelsnaam Amsterdam City Spa met de toevoeging "Sarphatistraat" bindend

 

IEPT20120206, Rb Den Bosch, Topraamdecoraties v Topdealraamdecoratie

Geen verwarringsgevaar tussen Top Raamdecoraties en anderzijds Topdeal Raamdecoratie: In het algemeen ligt het ook voor de hand dat met de zeer grote vlucht die internet heeft genomen en de kring waarin het publiek in aanraking kan komen met handelsnamen is verruimd, zulks zonder dat de originaliteit van handelsnamen daarmee evenredig lijkt te zijn toegenomen, handelsnamen vaker gaan "schuren". Het komt de voorzieningenrechter voor dat dan niet enkel gegrepen moet worden naar het middel van het verbod op gebruik van een handelsnaam, maar dat ook waakzaamheid bij het publiek mag worden verlangd. Rechterlijk ingrijpen ware te reserveren voor de sprekende gevallen van handelsnaaminbreuk. Anders is er in deze tijden geen fatsoenlijke naam meer voor een bedrijf te bedenken.

 

IEPT20120118, Rb Arnhem, Greenfox v GFSC

Belang bij bevel ondanks onthoudingsverklaring: echter, ook uitgaande van al deze handelingen van GFSC ter uitvoering van de onthoudingsverklaring, bezien in samenhang met de incomplete onthoudingsverklaring zelf, kan naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter niet worden gezegd dat GFSC thans afdoende tegemoet is gekomen aan de eisen van GreenFox, die voortvloeien uit de aan haar toekomende rechten op grond van haar handelsnaam en woordmerk.

 

IEPT20120112, Rb Alkmaar, Top Verzekeringen v Topzeker

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Top verzekeringen” en “Topzeker”: Beide vennootschappen zijn actief op de markt als tussenpersoon voor verzekeringen en advisering voor verzekeringen en hypotheken. Daarmee is de aard van de ondernemingen in ieder geval dezelfde. Top Verzekeringen is gevestigd in Limmen, terwijl Topzeker is gevestigd in Heiloo. Inbreukmakend gebruik domeinnaam.

 

IEPT20120112, Rb Zwolle-Lelystad, Porscheforum

Onrechtmatig gebruik van grote gelijkenis vertonende domeinnaam hetporscheforum.nl

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, Scallywags

Geen overdracht handelsnaam: Naar voorlopig oordeel kan uit de schriftelijke weergave van de afspraken, met name zoals die zijn verwoord in punt 2 van de onder 2.4 geciteerde overeenkomst, anders dan [X] meent, niet worden opgemaakt dat de handelsnaam ‘Scallywags’ al dan niet met aanvulling ‘lunchroom’ aan [X] is overgedragen. Nergens staat dat dit de bedoeling of afspraak was, laat staan dat [Y] de naam niet meer mocht gebruiken. Integendeel, er staat juist dat de naam Scallywags aan [Y] toebehoort.

 

IEPT20120106, Rb Utrecht, SBM v Freeth Beveiligingen

Spoedeisend belang bij verbod ondanks toezegging: dat Freeth Beveiligingen niet heeft willen overgaan tot het ondertekenen van een onthoudingsverklaring inclusief boetebeding. Toevoeging “Maarssen” achter “Freeth Beveiligingen” leidt niet tot verwarringsgevaar.

 

IEPT20120104, Rb Breda, Van Doorn v Gulls

Geen inbreuk handelsnaamrecht: geen gebruik overgenomen handelsnaam Optima Dakspecialist: Op de website wordt melding gemaakt van de doorstart van Optima Dakspecialist BV en aangegeven dat de nieuwe vestiging actief is onder de naam van Van Doorn.