2019 Handelsnaamrecht

Print this page

IEPT20190612, Rb Midden-Nederland, ZorgDomein v Het Zorg Domein

Voorzieningenrechter gaat uit van nietigheid Beneluxmerken ZorgDomein: geen sprake van inburgering en het merk bestaat zowel afzonderlijk als in combinatie uitsluitend uit benamingen die kenmerken van de dienst kunnen beschrijven. Zorgdomein kan wel een beroep doen op haar handelsnaam: de handelsnaam is niet louter beschrijvend voor de diensten zélf. Inbreuk op handelsnaam ZorgDomein nu sprake is van verwarringsgevaar met Het Zorg Domein: handelsnamen zijn bijna hetzelfde, niet louter sprake van deskundig publiek, overlap in diensten, ondernemingen in de buurt van elkaar gevestigd. 

 

IEPT20190521, Rb Gelderland, ECOBoard International v ECO Board Company

ECOboard Company International heeft handelsnaam “ECOboard Company International” gebruikt: blijkt uit e-mail en domeinnaam www.ecoboardcompany.com, aangezien betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft en Eco Board Company International onder die naam deelneemt aan handelsverkeer. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Eco Board Company (International)” / “ECO Boardcompany” en handelsnaam “ECOBoard International”: geringe afwijking, partijen richten zich op zelfde internationale markt, waaronder Nederland en aard ondernemingen is vergelijkbaar, concrete verwarring voorgekomen. Verweer dat naam EcoBoard door meer partijen wordt gebruikt in verschillende logo’s en beschrijvend is faalt: naam ECOboard International niet zodanig beschrijvend dat naam niet mag worden gemonopoliseerd, overgelegde logo’s onvoldoende toegelicht.

 

IEPT20190425, GHvJ, Jordan Village v Sasha Management

Vordering tot gestaakt houden van het gebruik van de naam “Jordan Village Agency” toegewezen, maar voor opleggen dwangsom geen plaats: gelet op overlap bij partijen in activiteiten en werkgebied zou dit tot verwarring kunnen leiden bij het publiek. Geen dwangsom opgelegd: niet aannemelijk dat benaming in het verleden is gebruikt.

 

IEPT20190403, Rb Rotterdam, Huize Ten Donk v Het Huys Ten Donck

Merken van Het Huys Ten Donck niet normaal gebruikt voor medische diensten (klasse 44): aanbieden van leerwerkplekken is geen medische dienstverlening, voorbereidingshandelingen voor realisatie van zorgwoningen kwalificeren niet als medische dienstverlening. Handelsnaam “Huize ten Donk” maakt geen inbreuk op handelsnaam “Het Huys Ten Donck”: verschillende aard ondernemingen (Huize ten Donk biedt bij haar woningen ook medische dienstverlening, waarvan bij Het Huys Ten Donck geen sprake is). Geen rechtsverwerking Het Huys Ten Donck: geen sprake van gedogen merk Huize Ten Donk gedurende gestelde periode van vijf jaar (artikel 2:24 BVIE), geen sprake van gedogen handelsnaam Huize Ten Donk gedurende gestelde periode van vijf jaar (op basis van gestelde reflexwerking art. 2.24 BVIE / 54 GMeV). “Huize ten Donk” maakt geen inbreuk ex artikel 2.20 (1)(c) BVIE op woordmerk “Donk”: toevoeging “Huize” zorgt voor geheel andere totaalindruk. “Huize ten Donk” maakt inbreuk ex artikel 2.20 (1)(c) BVIE op merken  “Het Huys Ten Donck”: m.b.t. beeldmerk geoordeeld dat visuele gelijkenis vrij gering is, maar ten aanzien van woordmerk groter, auditief en fonetisch zijn merken en teken nagenoeg gelijk, in mindere mate begripsmatige overeenstemming doordat merk en teken zien op huis op een “donck”, maar spelling merk en teken anders is, gestelde verwarring die vooral wordt veroorzaakt door auditieve en fonetische gelijkenis relevant, met name door zeer sterke auditieve en fonetische gelijkenis sprake van vereiste verband, sprake van meeliften op naamsbekendheid Het Huys Ten Donck en afbreuk aan onderscheidend vermogen daarvan.

 

IEPT20190326, Hof Amsterdam, CVmaker v Resumedia

Geen verwarringsgevaar handelsnamen Cvwizard en CV.nl en handelsnaam CVmaker: nadruk ligt op kenmerkende bestanddelen ‘wizard’ en ‘nl’ enerzijds en ‘maker’ anderzijds die niet identiek en geen synoniemen van elkaar zijn. Geheimhoudingsbeding omvat mede een non-concurrentiebeding: appelanten hebben zich verplicht de informatie op geen enkele wijze in exploitatie te nemen.

 

IEPT20190320, Gerecht Aruba, Tax Solutions v DC Tax Legal

Vordering DC Tax Solutions op basis merkenrecht afgewezen: gebruik van de namen DC Tax Solutions en DC Tax&Legal voldoet aan definitie van het handelsnaamrecht. Gedaagde handelt door gebruik handelsnaam in Caribisch deel van koninkrijk van handelsnaam DC Tax Legal en de variaties daarop, onrechtmatig jegens eiseres: eerste twee woorden van handelsnamen, de aard van de ondernemingen en de regio waarin ondernemingen opereren, zijn identiek en verwarring heeft inmiddels daadwerkelijk plaatsgevonden.

 

IEPT20190313, Rb Amsterdam, LS Advocaten

LS Advocaten (een marketing bedrijf dat geen advocatenkantoor is) is buiten overeenkomst getreden door telefoonnummer van LS Advocaten te koppelen aan kantoor [maatschap], waardoor bellers niet bij dat kantoor, maar bij LS terechtkomen. Inbreuk op handelsnaam [maatschap] (verwarringsgevaar):   bezoekers kwamen bij invoeren zoektermen [eiseres sub 1] en/of [eiseres sub 2] recent nog steeds bij LS uit en LS werd geruime tijd nadat [maatschap] ondubbelzinnig aan LS had meegedeeld daarvan niet gediend te zijn met [maatschap] geassocieerd. Geen belang meer bij vorderingen m.b.t. telefoonnummer en website LS: geen reden te twijfelen aan toezegging LS dat zij telefoonnummer zal overdragen en het staat onvoldoende vast dat LS tekort is geschoten inzake offline halen contactgegevens [maatschap]. Verstrekking van alle ontvangen oproepen op 010-nummer toegewezen: nodig voor vaststelling schade, geen inbreuk op privacy bellers, aangezien het gaat om bellers die al met [maatschap] in contact wilden komen.

 

IEPT20190304, Rb Gelderland, Binx Smartility v Bincx

Inbreuk BINCX maakt geen inbreuk op Benelux-woordmerk “BINX Smartility” “sub a”: teken en woordmerk niet exact gelijk, teken en woordmerk niet gebruikt voor dezelfde waren of diensten (utiliteitsbouw agrarische en industriële sector v utiliteitsbouw maatschappelijke projecten). Wel inbreuk “sub b”: auditieve overeenstemming door exact dezelfde uitspraak, visueel verschillen teken en woordmerk vrijwel niet, toevoeging “Smartility” maakt dit niet anders doordat consument meer aandacht voor begingedeelte van merk heeft dan einde en omdat dit element deels beschrijvend is voor de diensten door samenvoeging “Smart” en “utility”, sprake van overeenstemmende totaalindruk die leidt tot verwarringsgevaar. Handelsnaam “Bincx”  maakt inbreuk op handelsnaam “Binx Smartility”: Binx Smartility voerde handelsnaam eerder en slechts geringe afwijking handelsnamen, handelsnamen niet louter beschrijvend voor utiliteitsbouw, aard ondernemingen nauw verwant door aanbieden van zelfde soort diensten (bouw van projecten zonder woonbestemming in de maatschappelijke, agrarische en industriële sector, partijen gevestigd en actief in zelfde geografische gebied (midden Nederland) en via internet actief in heel Nederland, verwarringsgevaar, nu beide ondernemingen zijn gevestigd in Gelderland en zij beiden in vaktijdschrift Cobouw genoemd zijn als zijnde opdrachtgever van zelfde soort bouwprojecten, aanzienlijke gelijkenis logo’s en auditieve overeenstemming handelsnamen speelt ook een rol.

 

IEPT20190130, Rb Rotterdam, Dansgroep

Geen misbruik van recht: enkele feit dat partijen gezamenlijk hadden besloten EV Entertainment opdracht te verlenen staat niet in de weg aan registratie merk door een van de opdrachtgevers. Geen rechtsverwerking: dat eiser die de [handelsnaam 1] bezigde sinds de oprichting van de groep tot 2016 geen enkel bezwaar heeft geuit tegen gebruik daarvan door anderen onvoldoende. Geen inbreuk op merk/handelsnaam [handelsnaam 1] in periode tot november 2012 en 2014 toen eiser deel uitmaakte van de dansgroep. Impliciete toestemming gebruik [handelsnaam 1] in periode november 2012 tot datum sommatiebrief eiser. Bewijsopdracht dat eiser vóór 6 januari 2016 heeft aangegeven dat [handelsnaam 1] niet mag worden gebruikt. Bewijsopdracht dat na sommatie van 6 januari 2016 inbreuk is gemaakt op merk/handelsnaam [handelsnaam 1].

 

IEPT20190129, Hof Amsterdam, Addcomm v Appcomm

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Addcomm en Appcomm onvoldoende aannemelijk: publiek zal het bestanddeel “comm” opvatten als verwijzing naar handelsactiviteiten nu beide ondernemingen werkzaam zijn op het gebied van online communicatie waardoor meer nadruk ligt op de niet identieke bestanddelen “Add” en “App”, relevante publiek bestaat uit professionele afnemers met hoog aandachtsniveau, grafische presentatie van handelsnamen verschilt, niet gebleken van bijkomende omstandigheden of enig concreet geval van verwarring. Proceskosten in eerste aanleg ten onrechte gecompenseerd onder motivering dat Addcomm in haar stellingen gedeeltelijk werd gevolgd: nu gevorderde verbod met nevenvorderingen werd afgewezen heeft Addcomm te gelden als geheel in het ongelijk gestelde partij.

 

IEPT20190104, Rb Rotterdam, Rodizio Rotterdam v Braselbinkie

Geen inbreuk op handelsnaam “Rodizio Rotterdam” door “Brasilbinkie Rodizio Rotterdam”: “Rodizio Rotterdam” is zuiver beschrijvend voor in Rotterdam gevestigd rodizio restaurant, Brazilbinkie combineert woorden “Rodizio Rotterdam” met zelfbedachte, unieke naam “Brasilbinkie”, waardoor sprake is van meer dan geringe afwijking van handelsnaam “Rodizio Rotterdam”. Ook niet aannemelijk dat Rodizio Rotterdam aanduiding “Rodizio Rotterdam” eerder gebruikte dan Brasilbinkie.