Handelsnaamrecht 2021

Print this page

IEPT20210318, Rb Gelderland, Welson v Wellux

Geen inbreuk ten aanzien van woordmerk ‘Welson’ en teken ‘Wellux’: (zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen woordmerk en teken. Merkinbreuk door het gebruik van het logo ‘Wellux’: totaalindruk in grote mate dezelfde door ‘golfbeweging’ in beide logo’s. Geen handelsnaaminbreuk: geen (andere) concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat verwarringsgevaar te duchten is.

 

IEPT20210316, Rb Den Haag, G.S.M. City v MoMo Allround

Overnemen door MoMo Allround van door G.S.M. City geregistreerde en gebruikte EAN-codes maakt inbreuk op merkenrecht, handelsnaamrecht en auteursrecht van G.S.M. City: MoMo Allround heeft geen verweer gevoerd tegen de gestelde inbreuken zodat de vorderingen worden toegewezen.

 

IEPT20210308, Rb Rotterdam, VR Arcade

VR Arcade (Rotterdam) wordt als handelsnaam gevoerd door [gedaagde 1] maar gebruik maakt geen inbreuk op handelsnaam VR Arcade nu deze naam puur beschrijvend is en aldus geen of geringe bescherming geniet onder de Handelsnaamwet: onvoldoende gebleken dat handelsnaam is ingeburgerd en met toepassing van het arrest van de Hoge Raad in Dairy Partners kan worden geoordeeld dat kleine variatie die door [gedaagde 1] c.s. is aangebracht verwarringsgevaar voldoende zal kunnen wegnemen, ook geen sprake van merkinbreuk of onrechtmatig handelen door [gedaagde 1] c.s..

 

IEPT20210303, Rb Den Haag, Busch-Jaeger v Klusspullen

Klusspullen kon en mocht erop vertrouwen dat Busch-Jaeger instemde met het gebruik van het woordmerk in handels- en domeinnaam, op website en e-mailadres: Klusspullen mocht toestemming Busch-Jaeger afleiden uit e-mailcorrespondentie met [medewerker 1], [medewerker 2] en [medewerker 4] van ABB, niet gebleken dat Busch-Jaeger telefonisch of via sommatiebrief kon overgaan tot opzegging of beëindiging van de toestemming.

 

IEPT20210219, HR, DOC v Dairy Partners

Bij de toepassing van artikel 5 Hnw gelden geen nadere, niet in het artikel genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist: aan de vrijhoudingsbehoefte kan voldoende recht worden gedaan door deze te betrekken bij de beoordeling van de vraag of bij het publiek verwarringsgevaar te duchten is en publiek is gewend aan gebruik van beschrijvende handelsnamen.

 

IEPT20210128, Rb Amsterdam, The Tasting Games

Vordering van [M] om inbreuk door The Tasting Games c.s. op haar handelsnaam ‘Tasting Game’ te staken afgewezen: ‘(the) tasting game’ is een beschrijvende handelsnaam en komt beperkte beschermingsomvang toe, [M] heeft de naam ‘(the) tasting game wel rechtmatig gevoerd, gebruik van de domeinnaam tastinggames.nl door Tasting Games c.s. is niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam en niet verboden op grond van artikel 5 Hnw, The Tasting Games c.s. gebruikt de naam ‘the tasting games’ niet als handelsnaam maar als merk en als domeinnaam waartegen niet opgetreden kan worden op grond van de Handelsnaamwet, geen sprake van bijkomende omstandigheden en gebruik als onderdeel van een merk en domeinnaam door The Tasting Games c.s. ook niet onrechtmatig op grond van artikel 6:162 BW.

 

 

IEPT20210127, Rb Midden-Nederland, RNHB

Niet-ontvankelijkverklaring nu [verzoeker] geen belanghebbende is in de zin van artikel 6 Hnw: [verzoeker] heeft geen (concrete) relatie met RNHB anders dan dat hij met het bestaan daarvan bekend is als algemeen publiek en vanuit zijn historie met de Rijnlandse Hypotheekbank respectievelijk RNHB vóór de splitsing in 2016. Inhoudelijk zou verzoek ook niet zijn toegewezen nu niet kan worden geoordeeld dat RNHB een van de door [verzoeker] genoemde verboden heeft overtreden: artikel 3:7 Wft kan verzoeker niet helpen nu het moet gaan om een handelsnaam die wordt gevoerd in strijd met de Handelsnaamwet, geen sprake van strijd met artikel 3 Hnw nu nergens blijkt dat RNHB de gedeponeerde naam uit 2008 nog steeds voert en voor afsplitsing beschikte RNHB over bankvergunning, door RNHB wordt niet een verkeerde rechtsvorm gebruikt, beroep op artikel 5 Hnw slaagt niet nu er geen oudere handelsnaam meer is na splitsing, als sprake zou zijn geweest van onjuiste suggestie dat RNHB (nog) een bank is, is die suggestie inmiddels weggenomen en uitsluitend een verkeerde veronderstelling van het karakter van de onderneming levert niet direct misleiding op.