Uniemerk

Print this page

IEPT20160721, HvJEU, EUIPO v Grau Ferrer
Hogere voorziening afgewezen. Kamer van beroep wel beoordelingsbevoegdheid ten aanzien van aanvullend bewijs. Regel 50 uitvoeringsverordening kan niet uitgebreid worden tot nieuw bewijs. Onjuist oordeel GEU ten aanzien van de beoordelingsbevoegdheid met betrekking tot nieuwe bewijzen. Oordeel GEU over de schending artikel 76 lid 2 Gemeenschapsmerkverordening, juist.

IEPT20150121, Rb Den Haag, City Box v Boxaround

Inbreukverbod op City Box merken: Boxaround heeft inbreuk niet erkend in onthoudingsverklaring en slechts geclausuleerd boetebeding aanvaard.


IEPT20140702, Rb Noord-Holland, Stichting Eco Communicatie
Ventoux Advocaten geen belanghebbende bij vordering vervallenverklaring collectief woord/-beeldmerk “ECO LABEL”: geen zelfstandig belang. Stichting Eco Communicatie ook geen belanghebbende: ‘anonieme client’ die feitelijk geen andere werkzaamheden (heeft) verricht dan fungeren als ‘formele’ procespartij. 1019h Rv proceskosten wegens misbruik van recht (€ 8.274,00): proefproces waarvoor geding voor burgerlijke rechter niet bestemd is en derden bij betrokken zijn, die onnodig op aanzienlijke kosten worden gejaagd.

IEPT20070313, HvJEG, Kaul v Bayer
Schending regels inzake tijdig aanvoeren feiten: Gerecht ten onrechte geoordeeld dat Kamer van Beroep niet mag weigeren rekening te houden met pas in beroep aangevoerde feiten en bewijsmiddelen
 

IEPT20060718, HvJEG, Miss Rossi v Sissi Rossi

Beoordelingbewijs oppositie Gemeenschapsmerk souvereine bevoegdheid GvEA - Verzoekschrift niet-ontvankelijk wanneer de wezenlijke elementen niet coherent en begrijpelijk worden weergegeven 
 

IEPT20060914, Hof Amsterdam, Pepsi v Ipsei

Misbruik van procesrecht nu in tweede kort geding aangevoerde stellingen in eerste kort geding zonder redelijke grond zijn achtergehouden - Merkinbreukvorderingen o.g.v. Gemeenschapsmerk formeel andere grondslag dan Beneluxmerk, maar materieel geen verschil