Collectief beheer

Print this page

Rechtbanken

IEPT20180221, Rb Amsterdam, Componist Pretparkmuziek v Buma

Buma is niet toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming exploitatieovereenkomst met componist pretparkmuziek: Algemeen Tarief Muziekgebruik niet van toepassing, onvoldoende onderbouwd dat oppervlakte looppaden verkeerd is berekend, omstandigheid dat Buma enige tijd op basis van foutieve informatie minder heeft geïncasseerd levert geen toerekenbaar tekortschieten in nakoming op, wijze van repartitie ook niet.

 

IEPT20160913, Rb Den Haag, Scoezh v Buma & Sena
Sena maakt geen misbruik van haar recht door verdere eisen te stellen om tot een overeenstemming te komen ten aanzien van een billijke vergoeding van toekomstige uitzendingen: Relatie Scoezh en Sena kent langdurige voorgeschiedenis van niet-naleving door Scoezh Oud-bestuurder van Scoezh is persoonlijk bij alle niet-nakomingen betrokken geweest.

 

IEPT20150211, Rb Noord-Holland, Van Katwijk v BUMA

Geen schending schikkingsovereenkomst. Niet gebleken dat door Buma meer is geïncasseerd dan de reeds uitbetaalde 50%. Uit de brief van 11 november 2005 waarin de schikking tussen Buma en Van Katwijk is neergelegd, lijkt daarnaast enkel voor Van Katwijk een inspanningsverplichting te volgen. BUMA toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming inspanningsverplichting artikel 5(3) Repartitiereglement: BUMA had eerder en op eigen initiatief actie moeten ondernemen richting Froger om in bezit van volledige speellijsten te komen. BUMA ook tekortgeschoten door niet naar aanleiding van getuigenverklaring Froger onderzoek te doen naar aangeleverde setlijsten. BUMA in gelegenheid gesteld om te bewijzen dat Van Katwijk heeft ingestemd met betaling van 2012, waardoor geen sprake is van te lage door uitkering BUMA.