Internationaal Privaatrecht

Print this page

Rechtspraak per jaar

 

Rechtspraak per onderwerp

 

Internationaal IE-Goederenrecht

    Ontstaan en voortbestaan IE-recht

    Rechthebbende

    Overdracht

    Overgang

 

Handhaving

 - Plaats van inbreuk of onrechtmatig handelen

 - Grensoverschrijdende maatregel

 

Internationale rechtsmacht

Betwisting voor alle weren (artikel 11 Rv)

Algemeen inzake internationale rechtsmacht

- Algemene internationale bevoegdheid - woonplaats gedaagde (artikel 4(1) Brussel I-bis, artikel 2 Rv)

- Bijzondere internationale bevoegdheid - plaats uitvoering verbintenis uit overeenkomst (artikel 7(1) Brussel I-bis, artikel 6(a) Rv)

- Bijzondere internationale bevoegdheid - plaats schadebrengende feit (artikel 7(2) Brussel I-bis, artikel 6(e) Rv)

- Bijzondere internationale bevoegdheid - mede-gedaagden en samenhangende vorderingen (artikel 8(1) Brussel I-bis, artikel 7 Rv)

- Exclusieve internationale bevoegdheid - registratie of geldigheid geregistreerde IE-rechten (artikel 24(4) Brussel I-bis)

- Internationale bevoegdheid op grond van forumkeuze (artikel 25 Brussel I-bis, artikel 8(1) Rv)

- Internationale bevoegdheid op grond van ‘forum necessitatis’  (artikel 26 Brussel I-bis, artikel 9 Rv)

- Internationale bevoegdheid ingeval van litispendentie (artikel 29 Brussel I-bis, artikel 12 Rv)

- Internationale bevoegdheid ingeval van Uniemerk

- Internationale bevoegdheid ingeval van Gemeenschapsmodel

- Internationale bevoegdheid ingeval van Gemeenschapskwekersrecht

- Internationale bevoegdheid inzake voorlopige maatregelen (artikel 35 Brussel I-bis, artikel 13 Rv)

 

Toepasselijk recht

    Algemeen

    Woonplaats partij

    Plaats waar schade zich voordoet

    Lex loci protectionis

    Rechtskeuze

    Overeenkomst

    Toepasselijk recht licentie

 

Executie