Uitbreiding beschermingsomvang

Print this page

IEPT20150304, Rb Den Haag, Gallus v MPS

Nederlands deel van EP 844 vernietigd: gewijzigde conclusies breiden beschermingsomvang uit. Conclusie 1 (nieuw) van EP 844 is gebaseerd op werkwijzeconclusie 13 zoals verleend. Deze laatste conclusie verwijst terug naar inrichtingsconclusie 1 zoals verleend, in welke conclusie in het niet-kenmerkende deel expliciet is opgenomen dat de ‘rotary printing press’ een ‘impression cylinder (8)’ heeft ‘which is not replaced when the printing heads are replaced’. Tussen partijen is niet in geschil dat conclusie 1 (nieuw) het kenmerk ‘and an impression cylinder which is not replaced when the printing heads are replaced’ niet meer bevat. Door het weglaten van dit kenmerk in de nieuwe conclusie 1 vindt verruiming plaats van de eerder geclaimde werkwijze tot inrichtingen waarbij de impression cylinder wél wordt vervangen wanneer de drukkoppen worden vervangen. Een dergelijke werkwijze wordt door de conclusies zoals verleend niet bestreken, zodat de beschermingsomvang ten opzichte van die conclusies is uitgebreid. De amendering van conclusie 1 (nieuw), evenals de daarvan – rechtstreeks of getrapt – afhankelijke conclusies 2 t/m 9, komt daarmee in strijd komt met artikel 75 lid 1 sub d ROW.

 

IEPT20170607, Rb Den Haag, Boskalis v Dredging
Geen uitbreiding beschermingsomvang. Term  “limiting” heeft in oorspronkelijke conclusie zelfde betekenis als in de in stand gelaten conclusie.