Oneerlijke concurrentie aangenomen

Print this page

Oneerlijke concurrentie

IEPT20161220, Rb Rotterdam, FlippinBurgers v Web Vloed
Onrechtmatig handelen Y ten aanzien van de website gestaakt: Y heeft contactgegevens van X weer teruggezet en inloggegevens domeinnaam verstrekt. Ter zitting heeft Y verklaard dat hij de contactgegevens van X weer op de website heeft teruggeplaatst, terwijl de gegevens van Y zelf weer zijn verwijderd, hetgeen X ter zitting heeft bevestigd. In die zin is van onrechtmatig handelen van Y jegens X thans geen sprake meer en gezien de omstandigheden valt dit ook niet langer voor de toekomst te verwachten. Geen sprake van onrechtmatig handelen ten aanzien van de facebookpagina: niet aannemelijk dat beheer Facebookpagina aan X zou toekomen.

 

IEPT20160719, Rb Gelderland, Slaapspecialist Tiel
Beroep op onrechtmatige daad slaagt. Verwarring relevante publiek voldoende aannemelijk. In aanmerking genomen dat de door [S] gebruikte handels- en domeinnaam Slaapspecialist Tiel (vrijwel) identiek is aan de handels- en domeinnaam van [G], dat de aard van beide ondernemingen gelijk is en dat zij beide gevestigd zijn in dezelfde regio is voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen de beide bedrijven. Uit de door [G] overlegde producties volgt, anders dan [S] betoogt, naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook dat dit verwarringsgevaar zich reeds meerdere malen concreet heeft voorgedaan. Domeinnaam en handelsnaam slechts gebruikt voor betere ranking in Google. S] handelt in de gegeven omstandigheden onrechtmatig jegens [G]. Hij is kennelijk alleen om hoger in de Google-ranking uit te komen ‘Slaapspecialist Tiel’ gaan gebruiken om zodoende kosten uit te sparen, terwijl hij niet eens in Tiel is gevestigd, anders dan [G], en ook gemakkelijk op een andere manier hoger in de ranking kan komen zonder dezelfde aanduiding als zijn concurrent te gebruiken, bij wie hij op deze manier mogelijk ook klanten weglokt maar in ieder geval verwarring zaait. Aldus is sprake van bijkomende omstandigheden die meebrengen dat het gebruik van de domeinnaam slaapspecialisttiel.nl en de aanduiding Slaapspecialist Tiel op de website jegens [G] onzorgvuldig is en dus als onrechtmatig kan worden aangemerkt.