Geen gebruik portret

Print this page

Gerechtshof

2017

IEPT20170502, Hof Amsterdam, Mavic v Picnic

Afwijzing conservatoir derdenbeslag in zaak rond commercial Picnic met ‘lookalike’ Max Verstappen bekrachtigd: commercial duidelijk bedoeld als parodie op eerdere reclamecampagne van Jumbo waardoor het zeer de vraag is of appelanten beroep op portretrecht toekomt, gemiste omzet niet de juiste maatstaf voor vaststellen redelijke vergoeding nu betwijfeld wordt of Picnic ooit voor ‘echte’ Verstappen gekozen zou hebben en het Verstappen niet vrij staat om met concurrent van Jumbo in zee te gaan, omvang schade op grond van onrechtmatige daad onvoldoende onderbouwd, geen belang aangevoerd op grond waarvan aan twijfels omtrent toewijsbaarheid beroep portretrecht voorbij kan worden gegaan.

 

2015

IEPT20150428, Hof Amsterdam, CCCP en KRO v Media Markt
Geen inbreuk op portretrecht medewerkers en bezoekers Mediamarkt: onherkenbaar in beeld gebracht.

 

Rechtbanken

2016

IEPT20160415, Rb Amsterdam, SBS
Geen inbreuk portretrecht [X] door onherkenbaar maken van zijn gezicht. Uit de ter zitting getoonde beelden van het programmaonderdeel waarin [X] in beeld komt volgt dat zijn gezicht sterk is ‘gewiped’. Nu de gelaatstrekken van [X] niet herkenbaar zijn, wordt voorshands geoordeeld dat geen sprake van een portret in de zin van artikel 21 Auteurswet en kan [X] zich niet op zijn portretrecht beroepen.

 

IEPT20161013, Rb Amsterdam, Mavic v Picnic

Conservatoir derdenbeslag in zaak rond portretrecht Max Verstappen na commercial van Picnic met ‘lookalike’ Verstappen afgewezen: de vraag of commercial onrechtmatig bevonden zal worden nu deze duidelijk is bedoeld als parodie.

 

2015

IEPT20150417, Rb Amsterdam, SBS
Uitzending “Gestalkt” over stalking door [S]  niet onrechtmatig: geen sprake van een portret, omdat gezicht [S] geblurred is in de uitzending. Nu er geen overeenstemming is met gelaatstrekken, is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van een portret in de zin van artikel 21 Auteurswet en kan [S] zich om die reden niet op zijn portretrecht beroepen. Aassociatie is niet genoeg.

IEPT20150306, Rb Amsterdam, SBS
Nu er geen overeenstemming is met gelaatstrekken, is geen sprake van een portret in de zin van artikel 21 Auteurswet en kan [S] zich om die reden niet op zijn portretrecht beroepen: Associatie is niet genoeg.