2020 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20200123, Rb Midden-Nederland, Jehovah’s Getuigen v UU

Onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld dat rapport Universiteit Utrecht over seksueel misbruik binnen Jehovah’s Getuigen gemeente onrechtmatig is. 

 

IEPT20200109, Rb Midden-Nederland, Spec Entertainment

Laten horen geluidsfragment Opsporing Verzocht waarin eiseres spreekt over dader met “Ali B-accent”  in show van Ali B vormt geen inbreuk op haar portretrecht: portretrecht ziet op een afbeelding van (een deel van) het gelaat van een persoon. Ook geen strijd met AVG: stem is weliswaar biometrisch persoonsgegeven, gegevens door hun onderlinge combinatie dusdanig uniek zijn dat ze maar op één persoon - zijnde eiseres - betrekking kunnen hebben, gebruik van het stemfragment is een rechtmatige verwerking ten behoeve van een uitsluitend artistieke uitdrukkingsvorm. Ook beroep op schending persoonlijke levenssfeer ex artikel 8 EVRM kan eiseres niet baten: Ali B komt het recht toe zijn gevoelens te uiten en te reageren op negatieve publiciteit na uitspraak eiseres,  gestelde negatieve gevolgen van herhalen fragment niet aannemelijk gemaakt.