2006 Reclamerecht

Print this page

IEPT20061212, Hof Amsterdam, Makelaarsland II

Korte vergelijkende reclamebooschap hoeft niet alle punten van verschil met traditionele makelaardij te bevatten vanwege oplettendheid die van consument verwacht mag worden - Geen nawerking eerdere misleidende commercial

 

IEPT20061228, Hof Amsterdam, Makelaarsland

Vergelijking misleidend door niet vermelden van afwezigheid bij bezichtigingen en ontbreken brochuren, omdat die aspecten niet ondergeschikt zijn - Algemeen verbod misleidende reclame te ruim - Rectificatie niet opportuun door tijdsverloop - Hoger beroep ziet niet op nieuwe advertenties

 

IEPT20061215, CBB, Uitreiken sigaren op horecavakbeurs
Uitreiken sigaren op vakbeurs is reclame

 

IEPT20061205, RB Den Haag, Agropower v NIFE

Misleidende vergelijkende reclame nu gedaagde onvoldoende inzicht in vergelijking verschaft

 

IEPT20061123, Hof Amsterdam, Bavaria v KNVB

Ambush marketing: het op grote schaal uitdelen van Leeuwenhosen buiten stadion staat gelijk aan maken van reclame binnen stadion - Onrechtmatig tegenover KNVB en tegenover Heineken die exclusief reclamerecht in stadion heeft

 

IEPT20061120, RCC, passion4wheels

Verboden tabaksreclame: artikel op website aangeleverd door team dat de merknaam Gauloises voert 

 

IEPT20061114, RCC, Parfenac

Zelfde naam voor nieuw product dat geen geneesmiddel is, is misleidend - Misleidende medische claim

 

IEPT20061025, Rb Den Haag, ANWB v Routemobiel

Misleidende vergelijkende reclame - ontbreken bewijs en onvolledige vergelijking

 

IEPT20061025, Rb Breda, Cholesterol

Misleidende vergelijking sojamelk en echte melk - rechtsmacht beperkt tot Nederlandse website

 

IEPT20061024, Rb Breda, Engelse Sweepstake

Nederlands recht van toepassing conform WCOD - Geen rechtstreekse werking Oneerlijke Handelspraktijken-richtlijn - Geen misleiding inzake aankoopverplichting

 

IEPT20061012, Rb Utrecht, C1000 v Steengoed

Misleidende vergelijkende reclame - Merkinbreuk door gebruik beeldmerk en door misleidende reclame afbreuk aan reputatie woordmerk

 

IEPT20060919, HvJEG, Lidl v Colruyt
Vergelijkende reclame: Assortimentsvergelijking warenhuisketens toelaatbaar. Uitdrukkelijke en uitputtende vermelding produkten niet vereist. Productprijzen enerzijds en het algemene prijsniveau assortiment vergelijkbare producten anderzijds zijn controleerbare kenmerke. Kenmerk voldoet slechts aan vereiste van controleerbaarheid indien de geadresseerden van die reclame zelf de juistheid van dat kenmerk kunnen (laten) controleren

 

IEPT20060918, CvBRC, Beertender

Alcoholreclame: geen persoon jonger dan 25 jaar - feitelijke leeftijd beslissend

 

IEPT20060830, Rb Rotterdam, AA Drink v Aquana

Benaming "sportwater" niet misleidend - "Rehydraterende drank met ..." toegestaan in de zin van Warenwetbesluit Etikettering Levensmiddelen

 

IEPT20060829, CvBRC, Kansspel

Terughoudendheid geboden gelet op standpunt Europese Commissie dat Nederlandse Wet op de Kansspelen in strijd is vrij verkeer van diensten - Onzeker of faciliterende diensten kwalificeren als 'gelegenheid geven om mede te dingen naar prijzen of premies'

 

IEPT20060705, Rb Den Haag, HWS v Vewin en Vitens

Artikelen 6:194 e.v. BW niet van toepassing bij ontbreken concurrentieverhouding - onrechtmatige suggestie dat product schadelijk voor gezondheid zou zijn - Uit de handel nemen door Albert Heijn voorzienbare consequentie - Aansprakelijk voor schade - Geen toekenning voorschot

 

IEPT20060427, Hof Amsterdam, Pretium v KPN

Misleidende waarschuwing over slamming die in het verleden heeft plaatsgevonden - waarschuwing is reclame - suggestie van laagste prijzen is misleidende superioriteitsclaim

 

IEPT20060223, HvJEG, Siemens v VIPA
Geen oneerlijk voordeel trekken uit bekend kernelement van Siemens bestelnummer