2007 Reclamerecht

Print this page

IEPT20071220, CBB, Tabaksreclame op evenement
wijze van uitstallen die meer dan noodzakelijk de aandacht van de consument op de te koop aangeboden verpakkingen van tabaksproducten vestigt is verboden tabaksreclame

 

IEPT20071220, Rb Den Haag, Zorgverzekeraars v Apothekers
Actie "Slikt u alles van uw zorgverzekeraar?" misleidend: niet aannemelijk dat gemiddelde consument tekst op poster met korreltje zout neemt - onjuiste mededelingen t.o.v sommige zorgverkeraars, onjuiste en onvolledige informatie over preferentiebeleid - misleidend advies om over te stappen

 

IEPT20071115, Hof Amsterdam, Aegon v Stichting - Sprintplan

Geen misleidende reclame, wel schending zorgplicht door achterwege laten van waarschuwing voor risico's en het nalaten inlichtingen in te winnen over de financiële positie van de betrokken wederpartij 

 

IEPT20071108, HvJEG, Gintec

Richtlijn  2001/83 geeft een volledige harmonisatie geneesmiddelenreclame. uitleg verbod 'genezenverklaringen' en gebruik loterijen

 

IEPT20070924, RCC, Perfect Hypotheken v Rabobank
'Beste keuze' geen misleidend superlatief omdat niet direct doelt op adverteerders product of de prijs daarvan - Mededeling 'Tussenpersonen liegen de klant voor'is denigrerende vergelijking 

 

IEPT20071203, Rb Utrecht, Oral-B v Sonicare

Reclamerecht: superioriteitsclaims Philips Sonicare misleidend - claims "nieuwste evolutie"en "nieuwe standaard" niet misleidend - Afbeelding borstelkop Oral-B met spetters en claim "geavanceerde reinigingstechonologie" niet misleidend - Geen bevel vanwege eerdere toezeggingen

 

IEPT20071123, Rb Rotterdam, Swedish Match v VWS

Stand op Country Fair Doorn is verboden tabaksreclame

 

IEPT20071123, HR, Pretium v KPN
Reclamerecht: afwijzing cassatie 

 

IEPT20071108, HvJEG, Ludwigs Apotheke v Juers Pharma

Reclameverbod geneesmiddelen: te toetsen aan vrij verkeer van goederen in plaats van Geneesmiddelenrichtlijn - vrij verkeer van goederen verzet zich tegen verbod op verspreiding onder apothekers van lijsten van in lid-staat niet toegelaten geneesmiddelen die slechts informatie bevatten over de handelsnaam, het verpakkingsformaat, de dosering en de prijs van deze geneesmiddelen.

 

IEPT20071030, Hof Amsterdam, Gaba v GSK

Naam Proglasur niet misleidend - Aannemelijk dat Proglasur speciaal ontwikkeld is  en een hoge fluoride beschikbaarheid en een hoge fluoride activiteit heeft en "helpt beschermen tegen tanderosie" - Geen nawerking eerdere misleidende commercial.

 

IEPT20071018, HvJEG, KommAustria v ORF
Televisiespel: telewinkelen of televisiereclame

 

IEPT20071017, Rb Den Haag, Pretium v KPN
Onrechtmatige mailing - brief KPN in strijd met 'Aanvullende afspraken' tussen partijen op grond waarvan KPN zich dient te beperken tot doorverwijzen van klachten naar Pretium - rectificatie bevolen

 

IEPT20071010, Rb Den Haag, Agio v Staat
Tabaksreclame - toegestane 'reguliere presentatie': de uitstalling van doosjes sigaren in sobere dispensers op de toonbank van benzinestations is een vorm van 'reguliere presentatie'

 

IEPT20071010, Hof Amsterdam, Armatuur
Uiterlijk door technische uitgangspunten beperkt, zodat geen sprake is van auteursrechtelijk beschermd werk - Geen misleidende reclame

 

IEPT20071010, Rb Den Bosch, Botcement
Biomet wekt ten onrechte de indruk dat de producten gelijk en geheel inwisselbaar zijn en dat er slechts sprake is van een naamswijziging - Zakelijk gebruik merk ter informatie over voorheen gevoerd product toegestaan

 

IEPT20071005, Rb Den Haag, Schuh v Omnimark

Geen aanspraak op redelijke vergoeding bij gebreke van na desbewustheidsexploit verrichtte octrooirechtelijk relevante handelingen - Geen misleidende reclame: aanprijzen als eerste aanbieder is niet zich voordoen als uitvinder  

 

IEPT20070924, RCC, Rabobank v Perfect Hypotheken
Misleidend door niet noemen effectieve kreditevergoeding - Misleidend superlatieven, die als aboslute claims worden opgevat - enkele gebruik superlatieve maakt reclame niet tot vergelijkende reclame

 

IEPT20070830, Rb Arnhem, Orde van Advocaten v Profinance Juristen

Gebruik 'advocatendiensten' misleidend - Spoedeisend belang wegens niet tekenen onthoudingsverklaring - rectificatie bevolen

 

IEPT20070905, Rb Zutphen, Easy Drain promotiefilm

Misleidende vergelijkende reclame - Verbod en rectificatie (zonder excuses)

 

IEPT20070831, Rb Rotterdam, Philip Morris v VWS- Personeelswerving
Link op website studentenvereniging geen tabaksreclame - Bijdrage aan borrel verboden sponsoring

 

IEPT20070831, Rb Rotterdam, Philip Morris v VWS - Publicatie
Publicate is verboden tabaksreclame

 

IEPT20070629, CGR, Beschermjedochter.nl
Website en radiopsot geen reclame maar informatief

 

IEPT20070727, RCC, Koffieleutjes
Claim '40% minder vet' misleidend wegens onduidelijkheid referentie - alle info niet in zelfde gezichtsveld

 

IEPT20070723, Rb Breda, Yonex v Belgro

Geen misleidende reclame door claim "een van de 140 Yonex badminton dealers in Nederland" 

 

IEPT20070720, Codecomissie CGR, Gastro Results Today

Uitgave GRT en wachtkamerboek misleidende vergelijkende reclame - verantwoordelijk voor uitgave door financiering uitgave - niet voldaan aan 2 studie-criterium

 

IEPT20070717, Rb Den Haag, Peteri v Boretti (Quooker)

Aanduiding '100 graden kranen' misleidend nu kranen geen kokend water kunnen tappen c.q. water van 100 graden of meer 

 

IEPT20070702, CGR, GSK v AstraZeneca
Vergelijkende reclame geneesmiddel - ten tijde van verspreiding niet voldaan aan twee studiecriterium

 

IEPT20070619, CBB RCC, Amstel Gold Race

Reclameuiting op shirt is reclame voor het evenement - niet voor alcoholhoudende drank in de zin van Reclame Code voor Alcoholhoudende Dranken

 

IEPT20070615, Hof Amsterdam, Merken-mailing

Mogelijk misleidende mailing aan merkdeposanten geen bedrog in strafrechtelijke zin

 

IEPT20070611, Rb Den Haag, Pretium v KPN 

Onjuiste uitingen en uitlokking annuleringsverzoeken door KPN - Vooralsnog geen reden voor twee wilsuitingen bij tot op heden door Pretium geworven klanten

 

IEPT20070530, Rb Arnhem, Barneveld Vandaag

Aanprijzing 'dagblad' misleidend omdat een dagblad vijf- tot zesmaal per week verschijnt

 

IEPT20070525, Rb Haarlem, Beemsterkaas-commercial executiegeschil

Verbod ziet op het maken van een kopie van eerdere reclamecampagne van Melkunie

 

IEPT20070524, Rb Den Haag, Aquafox v Aqualock

Verwarringsgevaar tussen merk Aquafox en teken Aqualock voor glazenspoelsystemen - claim 'bespaar tot wel 70% spoelwater' niet misleidend 

 

IEPT20070523, Rb Rotterdam, Speko en Leerdam v OPTA

Onvoldoende verificatie spamklachten door OPTA - Geheimhouden personalia klagers in strijd met artikel 6 EVRM

 

IEPT20070516, Rb Roermond, Anti Vandaal Coating

Onrechtmatige publicatie over produktaanbod concurrent en eigen projecten door referentielijst op website - negatieve reflexwerking merkenrechtelijk systeem depot te kwader trouw

IEPT20070516, Rb Haarlem, Svensson v Bonar
Claim "maximaal brandveilig" kan niet worden waargemaakt

 

IEPT20070511, Rb Den Bosch, Beemsterkaas-commercial

Overdracht auteursrecht niet aanvaard - verwarringwekkend aanhaken aan oude Melkunie-commercials onrechtmatig

 

IEPT20070507, Rb Den Haag, Tensar v Texion

Misleidende vergelijkende reclame wapeningsroosters voor funderingen nu bewijs voor evenwaardigheidsclaim ontbreekt

 

IEPT20070503, Hof Amsterdam, World Online

Misleiding bij beursgang World Online doordat banken niet optraden tegen onduidelijkheid over aandelenbezit oprichtster, waardoor te optimistich beeld werd gecreëerd

 

IEPT20070501, Hof Den Bosch, Botcement

Misleidende presentatie als identieke produkten, gelet op verschil in uithardingstijd - geen voortzetting licentie na beëindiging samenwerkinsgovereenkomst

 

IEPT20070427, Rb Den Haag, ID-Farma v KNMP 

stilzwijgende licentie - misleidende sugegstie dat databestanden niet meer via ID-Farma te raadplegen zullen zijn

 

IEPT20070426, Rb Arnhem, Prevner

Misleidende vergelijkende reclame koortslippencreme

 

IEPT20070419, Hof Amsterdam, Interkeukengilde inzake cashback-actie
IKG geen partij bij cashback-actie, geen misleidende reclame en geen onzorgvuldige voorbereiding actie

 

IEPT20070419, HvJEG, Biere Brut

Reclame waarin bier vergeleken wordt met ander soort producten (champagne) niet 'per se' ongeoorloofd

 

IEPT20070329, RB Den Haag, Pretium v KPN executiegeschil

Geen dwangsom verbeurd omdat absolute superioriteitsclaim, die juist is, niet onder verbod valt

 

IEPT20070320, Hof Arnhem, UPC v KPN

Misleidende, vergelijkende reclame met "Geen KPN meer nodig" - bevel tot staking iedere merkinbreuk te ruim want zou ook toekomstig gebruik in vergelijkende reclame kunnen omvatten

 

IEPT20070313, Hof Arnhem, LecWec

reclame-uiting dat product verbeterd is suggereert niet dat eerder produkt inferieur

was.

 

IEPT20070316, CGR, Schering Plough v Abbott

Ongeoorloofde publieksreclame voor geneesmiddelen - aanprijzing voor nietgeregistreerde indicaties - ongeoorloofd gunstbetoon - verantwoordelijkheid voor gesponsorde websites

 

IEPT20070309, Rb Haarlem, Reckitt Benckiser v Unilever (CIF)

Superioriteitsclaim voor CIF - de beste universele reiniger - niet misleidend, gelet op onderzoeksresultaten - geen vergelijkende reclame nu marktaandeel Reckitt Benckiser niet zo groot is dat publiek de claim tot die producten zal herleiden

 

IEPT20070308, Rb Amsterdam, Market4Care v TBlox

misleidende reclame door onvolledige en onjuiste mededelingen over concurrent

 

IEPT20070307, Rb Den Haag, Janssen en Krop v Rimatherm

nieuw in reclame ook toegestaan in geval van 'hernieuwd' gebruik

 

IEPT20070215, CGR, SWAB v Bayer

Ten onrechte gesuggereerd dat SWAB Avelox in alle gevallen van CAP adviseert

 

IEPT20070212, Rb Rotterdam, Verkoop Tabaksprodukten

Overtreding verbod tabaksreclame door demonstreren assembleren cigarillo op beurs en door tonen van en poster voor totaalpakket 

 

IEPT20070206, Rb Den Haag, Quooker v Zip Hydrotap

Misleidende reclame nu gemiddelde temperatuur Zip Hydrotap beneden kookpunt ligt

 

IEPT20070206, Rb Amsterdam, Slaafvrije Chocolade

Juistheid claim '100% slaafvrije chocolade' aannemelijk gemaakt - geen 'sluikreclame' nu misstand aan de kaak wordt gesteld en niet klakkeloos reclame voor eigen produkt wordt gemaakt

 

IEPT20070201, Rb Den Haag, Prebiotische vezelmix Nutrilon

Claim 'als enige goedgekeurd door Europese Commissie' misleidend 

 

IEPT20070201, Hof Amsterdam, Pretium v KPN

'laagste prijsgarantie' op zich niet misleidend - 'laagste kosten garantie' misleidend vanwege voorbehouden - Geen algemeen verbod superioriteitsclaims