2008 Reclamerecht

Print this page

IEPT20081222, CBB, Lucky Strike advertentie

Niet toegestane reclame: mededelingen niet uitsluitend bestemd voor de bedrijfstak van de handel in tabaksproducten en vormgegeven op een wijze die, meer dan nodig zou zijn om enkel het feit van de wijziging van de merknaam en/of de verpakking van het product ter kennis van de lezer te brengen, de aandacht op het desbetreffende tabaksproduct vestigt. Matiging boete van € 45.000 naar € 22.500.

 

IEPT20081217, Rb Amsterdam, British American Tobacco

Geen productaansprakelijkheid nu gevaren sigaretten sinds 1963 in Nederland bekend waren. Geen ondermijning van gevaren door reclame-uitingen. Bagatelliserende uitingen laakbaar, maar onvoldoende voor het aannemen van aansprakelijkheid vanwege gestage stroom aan informatie in media en de eigen verantwoordelijkheid van de gemiddelde consument voor keuze om al of niet te gaan roken

 

IEPT20081211, CBB, Verkoop Tabaksprodukten

Niet toegestane reclame tabaksprodukten: Geen reguliere presentatie voor de verkoop: Dat A de bedoeling had de specifieke eigenschappen van de "Golden Tip" filterhuls aan te tonen door dit product met een tabaksproduct te combineren, doet aan het voorgaande niet af. Matiging boete van € 45.000 naar € 10.000

 

IEPT20081208, Rb Haarlem, MWA v Hapeja

Claim inzake Triso Super 9+ niet naar behoren onderbouwd: Die omstandigheden rechtvaardigen een verbod op nieuwe reclame-uitingen waarin Hapeja claimt dat Triso Super 9+ of vergelijkbare producten een R-waarde hebben van 5,6 m2.K/W en qua thermische prestaties gelijkwaardig zijn aan 224 mm minerale wol rechtvaardigen

 

IEPT20081205, Rb Amsterdam, Reckitt Benckiser v Unilever

Claim niet misleidend: "de best werkende tablet voor de beste resultaten. Sun Extra Power, nr. 1 in reiniging". Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat uit de door Unilever overgelegde rapporten volgt dat Sun All in 1 Extra Power een beter resultaat oplevert dan Calgonit Quantum.

 

IEPT20081126, Rb Utrecht, Groeivermogen

Geen overgang aansprakelijkheid misleidende reclame: Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in pre-contractuele fase niet overgegaan door contractsoverneming

 

IEPT20081104, Hof Amsterdam, GolfOne

Overtreding Wet toezicht effectenverkeer: Hof stelt 69 aandeelhouders in het gelijk en veroordeelt tot vergoeding van de geleden schade ten bedrage van € 900.00. Misleidende reclame-claims terug te voeren op het ontbreken van een prospectus in de zin van artikel 3 Wte.

 

IEPT20081022, Rb Zwolle, Firefabric v Poly-Nederland

Misleidende mededelingen onvoldoende aannemelijk: Naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter is, mede gelet op voormelde maatstaf, onvoldoende aannemelijk geworden dat Poly-Nederland of Firetexx onjuiste mededelingen heeft gedaan in de zin van artikel 6:194 BW.

 

IEPT20081021, RCC, Buma v Watson
Misleidende reclame lok-artikel: Voor haar oordeel dat een aantal van gemiddeld 18 stuks per winkel te weinig is, heeft de Commissie -naast de populariteit van boxershorts van het merk Björn Borg- ook mee laten wegen dat de boxers-horts zijn aangeboden in een folder met een oplage van 6 miljoen exemplaren en dat de prijs waarvoor de shorts werden aangeboden aanmerkelijk lager is dan de gebruikelijke prijs.

 

IEPT20080930, RCC, Q-Music TV-commercial

Q-Music commercial niet in strijd met goede smaak. Er wordt niet ontoelaatbaar de spot gedreven met een religieus thema 

 

IEPT20080916, CBB, Tabaksverkooppunt op evenement

Verboden wijze van uitstallen van verpakkingen. Geen reden tot matiging boete van € 45.000.

 

IEPT20080916, RCC, Wakker Dier v Uniq - Scharreleisalade

Scharreleisalade niet misleidend ondanks aanwezigheid van niet van scharrelkippen afkomstige eidooier

 

IEPT20080904, Rb Den Haag, Nestlé v Nutricia

Geen overtreding vonnis door vervanging van "is aan te bevelen voor alle baby's" door "is geschikt voor".

 

IEPT20080829, CBB RCC, Pretium
Schending procedureregels: Naar het oordeel van het College valt uit de door partijen en de namens de Commissie vóór haar vergadering gevoerde correspondentie niet voldoende duidelijk op te maken waartegen Pretium zich diende te verweren

 

IEPT20080826, CBB, Uitstalling Caballero

Overtreding reclameverbod tabaksproducten. Uitstalling tijdens "Koninginnenach" gaat verder dan wat voor noodzakelijke presentatie nodig is

 

IEPT20080819, CBB RCC, Maxxium v STAP
Jongeren in beeld is nog geen overtreding alcoholreclameregels

 

IEPT20080814, Rb Almelo, Phi-Ton v Auping
Pariteitsclaim "Geen bed ventileert beter" niet misleidend

 

IEPT20080806, CGR, Servier v Katwijk
Geneesmiddelenreclame: ongeoorloofd gunstbetoon en misleidende en ongeoorloofde geneesmiddelenreclame

 

IEPT20080731, Rb Zwolle, Siri Marine v Amarcon en Dockwise

Misleidende folder verspreid in Texas. Nederlands recht in van toepassing nu beide partijen in Nederland gevestigd zijn. Misleidende reclame vereist concurrentieverhouding. Geen rectificatie bevolen wegens onevenredigheid en tijdsverloop

 

IEPT20080725, Rb Haarlem, Tele2 v UPC

TV commercial UPC misleidend over internetsnelheid. Geen essentiële informatie weggelaten in radio-commercial UPC: Voor het geval dat de consument uit de reclame-uiting zelf niet voldoende informatie kan halen, worden de website en het informatienummer genoemd. Feit van algemene bekendheid dat het kabelnet van UPC niet geheel Nederland bestrijkt.

 

IEPT20080709, Rb Breda, Office of Fair Trading v Best Sales
Misleidende mailings inzake aankoopverplichting sweepstake - Engels recht van toepassing - Office of Fair Trading heeft als erkende buitenlandse rechtspersoon conform artikel 3:305c BW zelfde bevoegdheid tot instellen vorderingen als Neder-landse consumentenorganisatie

 

IEPT20080703, Rb Rotterdam, Agio - Bourgondisch Den Bosch

Tabaksreclame voor sigaren minder ernstige overtreding dan reclame voor sigaretten

 

IEPT20080702, Rb Rotterdam, Ritmeester v Minister VWS
Tabaksreclame door stands op Horecava. Aanprijzing tabaksproducten doordat aan verschillende personen op de Horecava 2004 namens eiseres sigaren zijn uitgereikt zonder daarbij om een vergoeding te vragen.

 

IEPT20080702, Rb Middelburg, Zeeuwse Mosselen

"Zeeuwse mosselen" dienen band met Zeeland te hebben. "Zeeuwse Mosselen" geen soortnaam. Nederlands en Belgisch recht van toepassing.

 

IEPT20080701, Rb Den Haag, Steinway & Sons v Muziekmetropool

Misleidende reclame met o.m. "Europa's grootste Steinway & Sons collectie: en "De grootste Steinway Collectie van Nederland".

 

IEPT20080625, Rb Den Haag, Solatube v Atlas-Acomfa

Inbreuk Solar tube op merk Solatube(art. 9(1)(b) GMeVo). Vermoeden geldigheid Gemeenschapsmerk. Geen misleidende vergelijkende reclame

 

IEPT20080624, Hof Amsterdam, Sonicare v Oral-B

Superioriteitsclaim plakverwijdering Philips Sonicare onvoldoende aannemelijk. Algemene superioriteitsclaim ook misleidend. Door de wijze van presenteren van de specifieke claim, dat de FlexCare meer plak verwijdert, in haar reclamecampagne, wordt door Philips tenminste de suggestie gewekt dat de FlexCare beter en/of effectiever is dan andere elektrische tandenborstels en wordt de FlexCare als zodanig gepresenteerd.

 

IEPT20080618, Rb Den Haag, Peteri v AB Power
Gebruik aanduiding 'kokend water kraan' niet misleidend

 

IEPT20080617, CBB RCC, Heineken Music Hall v STAP
Alcoholreclame: Vermelding "Heineken Music Hall" op deuren binnen gebouw tijdens concert is overtreding. Vermelding Heineken op gevel HMH is geen overtreding
 

 

IEPT20080613, HR, KPN v Pretium
Reclamerecht: Geen algemeen verbod superioriteitsclaims. Verwerping beroep in cassatie KPN zonder nadere motivering

 

IEPT20080612, HvJEG, Tocai

Verbod Italiaanse Tocai per 31 maart 2007 in overeenstemming met toepasselijke regelgeving

 

IEPT20080612, HvJEG, O2 v Hutchinson 3G

Verwarringsgevaar en geoorloofde vergelijkende reclame sluiten elkaar uit. Verwarringsgevaar vereist voor verbod op gebruik van met het merk overeenstemmend teken in vergelijkende reclame.

 

IEPT20080530, CGR, SPMSD v GSK

hoger beroep: beinvloeding voorschrijfgedrag - publieksreclame

 

IEPT20080530, HR, TMF Financial Services

Misleidende beleggingsbrochure: Bij beantwoording van de vraag of de brochure misleidend is in de zin van art. 6:194 BW had het hof behoren uit te gaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument tot wie de brochure zich richt of die zij bereikt

 

IEPT20080528, Rb Zutphen, Lips v M&C
Vergelijkende reclame: Slagsleutelbestendigheid geen belangrijke eigenschap: M & C B.V. suggereert aldus ten onrechte dat cilindersloten die niet slagsleutelbestendig zijn minder veilig zijn dan haar sloten, zo niet onveilig.

 

IEPT20080522, CBB, Camel display

Niet toegestane verkooppresentatie. Matiging boete.

 

IEPT20080423, RCC, Putters v UPC

Misleidende reclame: disclaimer niet goed leesbaar

 

IEPT20080423, Rb Amsterdam, Nestlé v Nutricia

Aanhouding oordeel ter zake van claims waarover Europese Autoriteit voor voedselveiligheid nog moet oordelen. Claims inzake hypo-allergene voeding en gelijkenis met borstvoeding misleidend. Geen belang bij verbod voor claim waarvan gesteld noch gebleken is dat Nestlé deze weer wil gebruiken

 

IEPT20080410, Hof Den Haag, Atlas Copco Airpower v Jorc Industrial
Geen misleidende vergelijkende reclame omdat geadresseerde van reclame-uitingen zal begrijpen dat Jorc hier haar "nieuwe" PURO aanprijst en deze vergelijkt met de "oude" PURO. Geen rectificatie brief Atlas aan afnemers gelet op tijdsverloop sinds 2005

 

IEPT20080321, Rb Haarlem, Vodafone v Telfort
"tot € 117,- per jaar goedkoper bellen dan Vodafone!": misleidend: rectificatie op tv en website bevolen

 

IEPT20080319, Rb Amsterdam, T-Mobile v Telfort
"Tot 39% goedkoper dan T-Mobile" misleidend - rectificatie bevolen

 

IEPT20080314, CGR, SPMSD v GSK
Geneesmiddelenreclame: beinvloeding voorschrijfgedrag - publieksreclame

 

IEPT20080313, CvB RCC, Heineken v STAP

Verantwoordelijkheid voor reclame retailer

 

IEPT20080318, RCC, Vink v TG Online
misleidende "factuur"

 

IEPT20080318, Rb Den Haag, Scott v Galaxy (The Sweet)
Gebruik naam "The Sweet" en foto van groep op compilatie CD-Box "Remember the 70s"geen inbreuk op merk- of portetrechten. Geen misleidende reclame: Onvoldoende onderbouwd dat bij publiek de indruk wordt gewekt dat in de compilatie originele opnamen van The Sweet zijn opgenomen

 

IEPT20080313, HvJEG, Schneider v Rheinland-Pfalz
Etikettering wijn: Aanduiding productie-, bereidins-,rijpingsmethode of kwaliteit wijn mag geen verwarring wekken met aanvullende traditionele aanduidingen.Traditionele aanduiding beschermd voor dezelfde wijnsoort ongeacht producerende lidstaat. Vertaling aanduiding dient geen te geven tot verwarring of tot misleiding van de personen voor wie zij bestemd is

 

IEPT20080313, HvJEG, Doulamis - Reclameverbod tandverzorgingspraktijk

Algemeen reclameverbod tandverzorgingspraktijk toelaatbaar

 

IEPT20080312, Rb Rotterdam, West
TABAKSRECLAME, Artikel 5 Tabakswet: Vormgeving merk "West" op niet-tabaksproduct niet voldoende afwijkend van vormgeving gelijknamige merk op tabaksproduct

  

IEPT20080305, Rb Den Haag, Tequila Sombrero Negro

Toepasselijkheid Mexicaans recht op etikettering fles niet inzichtelijk gemaakt. Nevenvorderingen gaan bestek kort geding te buiten 

 

IEPT20080208, Rb Den Haag, Electronische sigaret
Reclameverbod voor electronische sigaret gerechtvaardigd. Electronisch sigarte is mogelijk een geneesmiddel, waardoor Staat in redelijkheid kon besluiten tot reclameverbod voor een product dat (nog) niet als geneesmiddel is geregistreerd.

 

IEPT20080122, Hof Den Bosch, Postwanorder v Otto
Foutieve prijs  € 99,90 VOOR LCD-TV: geen geldig aanbod en geen gerechtvaardigd vertrouwen

 

IEPT20080110, Rb Amsterdam, Reckitt Benckiser v Unilever
"+50% gratis" Sun niet misleidend: "+50% gratis" hoeft niet per definitie te betekenen dat er 50% aan de oude voorraad is toegevoegd. De consument kan de aanbieding ook zo begrijpen dat van de totale hoeveelheid tabletten 50% van de resterende hoeveelheid gratis is