2012 Reclamerecht

Print this page

 

IEPT20121212, Rb Arnhem, Vivantes v Uponor

Mededelingen in folder Uponor dat Unipipe systeem maximale constante werktemperatuur van 95°C aan kan (terwijl de buizen niet meer dan 70°C kunnen weerstaan) misleidend (6:194(a) BW): uit enkele feit dat op moment van uitgave folder niet normaal was om werktemperatuur voor drinkwaterinstallaties te hanteren die hoger was dan 70°C kan niet worden afgeleid dat professionele installateur of gebruiker Geen causaal verband tussen misleidende mededeling in folder en aanschaf Unipipe-buizen: onvoldoende aannemelijk dat Vivantes keuze (mede) heeft gebaseerd op mededeling dat buizen constante werktemperatuur van maximaal 95°C konden verdragen van de folder hoorde te begrijpen dat buizen geen hogere temperatuur dan 70°C kunnen weerstaan. Geen causaal verband tussen misleidende mededeling in folder en beslissing om aanvangtemperatuur te verhogen: beslissing in 2006 genomen na bespreking met Uponor op 21 oktober 2015 niet het gevolg van de folder, aangezien zij door bespreking bekend waren met max temperatuur van 70°C.

 

IEPT20121204, Rb Zwolle, Eva Optic v Watervision

Geen misleiding: gemiddelde beroeps- en bedrijfsbeoefenaar zich bewust van en laat hij zich niet beïnvloeden door het feit dat aan reclame een zekere overdrijving eigen is. Oordeel Reclame Code Commissie niet belissend; andere maatstaven. Misleidende reclame: of waarnemer op het verkeerde been wordt gezet gelet op gangbaar spraakgebruik en ervaringsgegevens maatman.

 

IEPT20121122, CBB, Philip Morris v nVWA
€ 112.500 boete voor overtreding tabaksreclameverbod met mobielverkooppunt op evenement: meer dan reguliere presentatie door sobere uitstalling verpakkingen. Evenementenverkoop sigaretten vanuit verplaatsbaar verkooppunt (bus of caravan) rechtvaardigt geen afwijkende presentatie c.q. meer dan een sobere uitstalling van gestapelde verpakkingen, waar niet op onverenigbare wijze aandacht op wordt gevestigd. Het College is van oordeel dat geen sprake is van een sobere uitstalling van verpakkingen van tabaksproducten die niet verder strekt dan nodig is om aan te tonen welk tabaksproduct voor welke prijs wordt verkocht.

 

IEPT20121114, Rb Amsterdam, Tros v Commissariaat voor de Media

Vermijdbare wervende uitingen voor Efteling en Sprookjesboomattractie in uitzending van het programma ‘Het Sprookjesboomfeest’ . Tevens dienstbaarheidsverbod overtreden, nu Tros heeft nagelaten beperkende afspraken t.a.v. exploitatie van het merk “Sprookjesboom’ te maken. Boete verlagende omstandigheden ter zake van wervend karakter voor toekomstige Sprookjesboom-musical.

 

IEPT20120906, HvJEU, Deutsches Weintor v Land Rheinland-Pfalz

“Licht verteerbaar” met vermelding van verlaagde zuurgraad een verboden “gezondheidsclaim” voor wijn. Verbod van juiste claim verenigbaar vrijheid van beroepsbeoefening en ondernemerschap (artikel 6(1) VEU): bescherming gezondheid consument weegt zwaarder

 

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

Deel Swiss Sense woord/beeldmerken nietig wegens staatsembleem van Zwitserland (artikel 6 (1)(a) Unieverdrag. “Swiss Sense”: geen misleiding omtrent herkomst, noch omtrent leeftijd en ervaring door slogan “Bedmakers sinds 1981. Geen verwarringsgevaar tussen Swiss Sense en SWISSFLEX: beperkte overeenstemming en weinig onderscheidend vermogen. Geen vergelijkende reclame door Recticel: geen verwijzing naar Swiss Sense, maar naar Zwitserse herkomst van aangeboden producten

 

IEPT20120801, Rb Amsterdam, BeFrank

Uitnodiging tot deelname pitch is uitnodiging tot doen van een aanbod;, welk aanbod niet is aanvaard. Reclame ideeën niet beschermd; eventueel gebruik daarvan niet in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid, bijkomende omstandigheden daargelaten

 

IEPT20120724, Hof Den Haag, Spirits v FKP

Opeising Beneluxmerkrechten. Goederenrechtelijke aspecten Benelux merkrechten beheerst door Nederlands recht – analoge toepassing systeem Gemeenschapsmerken-verordening. Afgiftevordering onderworpen aan Nederlands recht en niet verjaard: 20 jaar naar analogie met revindicatie of afgifte door bezitter. Geen rechtsgeldige transformatie van VVO naar Russisch recht; merkrechten niet overgegaan naar VAO en dus gebleven bij VVO. Geen rechtsverwerking bij enkel tijdsverloop; geen gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen. Misleidende reclame: Spirits onvoldoende bewezen dat wodka in Russische federatie is geproduceerd.

 

IEPT20120829, Rb Zwolle-Lelystad, Abbot v Sandoz
Term ‘generiek geneesmiddel’ moet in reclame worden uitgelegd conform definitie Richtlijn 2001/83/EG en de Geneesmiddelenwet. Gebruik term ‘generiek geneesmiddel’ in andere zin is verwarrend voor beroepsbeoefenaren. Vergelijkende claim dat Leuproreline Sandoz therapeutisch uitwisselbaar is voor Lucrin onvoldoende onderbouwd: geen onderbouwing met wetenschappelijke studie die gepubliceerd is in een peer-reviewed tijdschrift.
 

IEPT20120719, Rb Alkmaar, Gemeente Hoorn

Teveel geheven gemeentelijke reclamebelasting: intentie architect niet beslissend voor vraag of gele vlakken op gevels als “openbare aankondiging” te beschouwen

 

IEPT20120712, HvJEU, Hit Larix v Bundesminister
Verbod op kansspelreclame indien buitenlands kansspel niet gelijkwaardige spelersbescherming biedt toelaatbaar

 

IEPT20120619, Rb Amsterdam, Nationale Postcodeloterij

Nationale Postcodeloterij gehouden om “gegarandeerde” portemonnee met € 2.500 aan eisers te doen toekomen; overeenkomst door acceptatie van aanbod

 

IEPT20120613, Rb Amsterdam, Stichting Reclame Code

Beslissing Reclame Code Commissie (RCC) geen rechtspraak, arbitrage of bindend advies, maar een rechtens niet afdwingbare mening. Vrijheid van meningsuiting RCC: vrij om oordeel te vormen over klachten en deze kenbaar te maken. Onvoldoende aannemelijk dat klachtprocedure en wijze van publicatie RCC in strijd is met maatschappelijke zorgvuldigheid

 

IEPT20120530, Rb Breda, NZO v Alpro

Misleidend gebruik ‘yoghurt’, ‘yoghurt-variatie’ en ‘yoghurt-culturen’ voor plantaardig product ‘Mild & Creamy’

 

IEPT20120515, Hof Amsterdam, Domeinnaam notaris

Gebruik van plaatsnaam in domeinnaam en bijbehorende e-mailadres wekt bij het publiek de onjuiste indruk dat appellant de enige notaris in die plaats is; strijd met art. 24 van de Verordening. Gebruik van domeinnaam, daaraan gekoppeld e-mailadres en vermelding kantoornaam op briefpapier valt onder “naar buiten optreden” in zin van art. 24 Vo. Beroeps- en gedragsregels Notariaat

 

IEPT20120410 , Hof Den Bosch, NTD v De Trombosediensten

Vergelijkende reclame: iedere vergelijking van product of bedrijf voor mogelijke afnemers. Stond trombosediensten vrij per brief te reageren op mail. Afweerreactie dient milder beoordeeld te worden. Misleidend doordat door feitelijk juiste maar onvolledige mededeling gesuggereerd wordt dat de kwaliteit van de NTD en de veiligheid van haar diensten onvoldoende is gewaarborgd.

 

IEPT20120410, Hof Arnhem, Transavia v EUClaim

Geen verwijtbare vermelding categorie-1 vluchten of misleiding omdat Transavia juiste informatie niet verstrekt. Evenmin verwijtbare vermelding categorie-2 vluchten. Geen vermelding vluchten met evident buitengewone omstandigheden. Geen misleiding door vermelding vluchten waarvan nog niet vaststaat dat geen sprake is van buitengewone omstandigheden

 

IEPT20120321, Rb Zutphen, Parkeren van reclamefiets

Reclame met geparkeerde fiets. Besluit met dwangsom biedt niet de vereiste duidelijkheid: Immers zal bij het parkeren van de reclamefiets lang niet altijd op voorhand duidelijk zijn wanneer sprake is van een overtreding en wanneer niet.

 

IEPT20120320, Rb Den Haag, Gilette v Wilkinson

Onvoldoende kenbaar uit de betreffende reclame-uitingen dat hydraterend effect alleen optreedt tijdens het scheren. Wilkinson gerechtigd een hydraterend effect tijdens het scheren te claimen, doch dient wel via een disclaimer duidelijk te maken  dat de hydratatie zicht tot een korte tijdspanne beperkt. Geen misbruik van procesrecht in geval van “spreiding” van verschillende vorderingen over meerdere kort gedingen.

 

IEPT20120224, HR, Ladbrokes v De Lotto

Gerechtvaardigdheid reclamebeperkingen kansspelen wegens dwingende redenen van algemeen belang. Onderzoek Hof: verwevenheid met waarderingen van feitelijke aard. Geen vrij verkeer van kansspelen

 

IEPT20120206, Rb Arnhem, SVT v TD Neder-Veluwe

Overtreding vonnis door ongeoorloofde vergelijkende reclame: geen representatieve steekproef: De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het aantal bevraagde patiënten, circa 300 op een landelijke groep van circa 375.000 trombose-patiënten, te klein is om verantwoord de mededelin-gen in het onderzoek te kunnen doen.

 

IEPT20120201, Rb Amsterdam, Albert Heijn v Dirk van den Broek

Misleidende claims Dirk van den Broek “Prijzen super blijven gelijk en de prijsverschillen ook” en “20% verschil”: Dirk van den Broek heeft de in een artikel in De Telegraaf van 9 januari 2012 genoemde prijzen van Albert Heijn producten overgenomen in haar adver-tentie van 14 januari 2012, zonder na te gaan of deze prijzen juist waren.

 

IEPT20120105, Rb Roermond, Van Cranenbroek v Itek
Gebruik foto verkeerde kruiwagen niet misleidend: niet aannemelijk is dat bij het publiek door de foto in de folder de indruk werd gewekt dat de ad-vertentie betrekking had op een kruiwagen van dat specifieke merk. Dit klemt temeer nu er geen (herkenbare) merktekens op de foto van de kruiwagen zichtbaar zijn. Geen “lok-artikel”: kruiwagen voorradig. Evenmin misleidende reclame inzake elektrische fietsen