2015 Reclamerecht

Print this page

IEPT20151201, Hof Den Bosch, Robos v Inno+

Onvoldoende onderbouwd dat mededeling Inno+ dat haar luchtwassers voldoen aan BWL 2009.12 misleidend is: overgelegde rapporten zien op ander type luchtwasser. Mededeling dat Inno+ luchtwassers door overheid zouden zijn “erkend” niet misleidend: publiek zou niet meer begrijpen dan dat het gaat om door overheid onder BWL-nummers erkende systemen. Onvoldoende aannemelijk dat Inno+ inwandige luchtwassers niet aan wettelijke eisen voldoen. Mededeling Inno+ over Robos dat luchtwasser zonder spuiwater niet kan en lachgas kan veroorzaken niet onjuist en daardoor niet onrechtmatig.

IEPT20151127, Rb Den Haag, Stichting BKR v Dynamiet Nederland

Uiting dat Dynamiet BKR-registraties kan verwijderen zal door consument niet zo worden opgevat dat zij zelf verwijderingshandelingen verricht. Gebruik begrip ‘terechte registratie’ niet misleidend: houdt in dat registratie aan criteria voldoet ten tijde van registratie, en kernachtige omschrijving hiervan is toegestaan. Niet ten onrechte indruk gewekt dat iedere BKR-registratie kan worden verwijderd: beeld wordt voldoende gecorrigeerd. Merk wordt niet misleidend gebruikt, waardoor geen merkinbreuk plaatsvindt.

IEPT20151125, Rb Limburg, Smartvital v Gezondheid Aan Huis
Misleidend dat Orkestra goedkoper is dan LTO3. Geen objectieve prijsvergelijking: Gelet op de hoeveelheid bij beide producten genoemde werkzame stof L-Theanine waarvan zowel Orkestra als LT03 l 00 milligram per capsule bevat en het aantal capsules per potje is L T03 objectief gezien goedkoper dan Orkestra. Misleidend dat (enkel) Orkestra een vegetarische capsule bevat. nu deze mededeling ten onrechte de suggestie wekt dat alleen Orkestra een vegetarische capsule bevat, terwijl Smartvital B.V. onweersproken heeft gesteld dat L T03 eveneens een vegetarische capsule heeft. Niet aannemelijk gemaakt dat mededeling dat de werkzame stof Omega-3 uit Marine Phytoplankton veel beter wordt opgenomen dan de "'normale visolie omega-3•• of krillolie misleidend is. Misleidende mededeling over leveringsproblemen Smartvital. Ongeoorloofd gebruik tekens “LTO3”en “LTO+” als adwords onvoldoende onderbouwd.

IEPT20151120, Rb Amsterdam, Dyson v BSH
Niet aannemelijk dat Stofzuigerverordening lacune bevat door geen rekening te houden met vermindering zuigkracht door gebruik ervan: dit bevordert de betrouwbaarheid van de te hanteren meet- en berekenmethodes. Niet aannemelijk dat concurrent in staat is testomstandigheden van anderen volledig te reproduceren, waardoor uitgegaan wordt van deze controletoleranties. Geen mededelingsplicht omtrent weliswaar scoren van een ‘B’-label, maar binnen controletoleranties van het ‘A’-label blijven, en verhoging van het energieverbruik wanneer zak voller wordt. Tests voldoen niet aan HEPA-/Stofzuigernorm terwijl niet valt vast te stellen wat resultaten zouden zijn indien deze wel conform deze normen zouden zijn uitgevoerd, waardoor niet aannemelijk is dat de filter van BSH niet als HEPA-filter mag worden aangemerkt.

IEPT20151007, Rb Amsterdam, Scyscanner v RCC
Beslissing CvB RCC niet onrechtmatig jegens Skyscanner: activiteiten Skyscanner terecht als ‘handelspraktijk’ aangemerkt wegens commercieel belang en beïnvloeding economisch gedrag consument. Terecht overwogen dat Skyscanner geen beroep toekomt op artikel 6:196c (4) BW: initiatief voor verkrijgen Govolo informatie ligt bij Skyscanner.

IEPT20150910, Rb Den Haag, DGH v Dunya Eye
Onvoldoende onderbouwd dat [T] van DGH recht op handelsnaam Dunya Eye heeft verworven. Verwarringsgevaar tussen “DÜNYAGÖZ 2004/2012 merken en teken “Dunya Eye”: sterke mate van overeenstemming van dominante element “Dunya”, identieke diensten. Inbreuk “sub d” op DÜNYAGÖZ  merken door geregistreerd houden handelsnaam “Dunya Eye” en domeinnaam dunyaeye.nl: wekt indruk van bijzondere band met DGH. Inbreuk “sub a” door teken Dünya Göz in televisierapportage en brochure te gebruiken voor identieke diensten als DÜNYAGÖZ 2012 merk. Gebruik teken “Dunya Goz” als handelsnaam is inbreuk “sub d”. Inbreuk op merk “WORLDEYE” door gebruik van o.a domeinnamen worldeye.nl en worldeyehospital als doorlink naar website dunyaeye.nl door verwarringsgevaar. Overdracht Beneluxmerk Dunya Goz toegewezen: geen verweer tegen stelling dat depot te kwader trouw was. Doorlink op website dunyaeye.nl naar klantenbeoordelingen die betrekking op nadien gestaakte samenwerking tussen [T] en DGH hebben zijn misleidend door indruk dat beoordelingen betrekking hebben op huidige situatie.

IEPT20150806, Rb Den Haag, Oculus v I-Optics
Reclame I niet toelaatbaar: vergelijking tussen precisie Pentacam (Oculus) en Cassini (I-Optics) niet objectief door gebruik verouderde software. Reclame II niet toelaatbaar: onrechtmatigheid niet weersproken. Reclame IIIa en IIIb niet toelaatbaar: ligt geen objectieve vergelijkingen aan ten grondslag. Reclame IIIc en IIId toelaatbaar: geen vergelijkende en/of misleidende reclame. Verbod reclames I, II, IIIa en IIIb voor de gehele Europese Unie toewijsbaar en rectificatie toegewezen. Reconventie: geen spoedeisend belang t.a.v. verbod reclame IV, nu  reclame direct is verwijderd, maar wel bij rectificatie. Rectificatie voor Reclame IV toegewezen: onrechtmatigheid niet bestreden. Geen spoedeisend belang t.a.v. reclame V: niet weersproken dat Oculus deze jarenlang gebruikt en I-Optics daarvan op de hoogte was.

IEPT20150722, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank
Gebruik AEX-merken als productnaam (tickersymbool) voor eigen product kan indruk wekken dat er economische band bestaat tussen Euronext en BinckBank. Geen merkinbreuk: index-ticker symbolen geven korte aanduiding onderliggende waarde van effect aan en zijn daardoor beschrijvend. Gebruik AEX-merken door Binckbank als ticker symbool voor eigen product geen “eerlijk gebruik in nijverheid of handel”. TOM heeft wel eerlijk gebruik gemaakt van AEX-merken door toevoeging van een “T” aan index-ticker symbolen). Afzonderlijke ticker symbolen en verzameling van ticker symbolen niet auteursrechtelijk beschermd. Collectie Amsterdamse optieseries databankrechtelijk beschermd: substantiële investeringen en geen spin off. TOM en Binckbank maken inbreuk op databankenrecht Euronext: vrijwel volledig opgevraagd en hergebruikt. Gebruik ticker symbolen voor aandelenopties geen misleidende reclame, oneerlijke handelspraktijk of oneerlijke mededinging: geen verwarringwekkende praktijken. Smart Execution reclame-uitingen die o.a. claimen dat dit tot beste prijs leidt zijn misleidende reclame: uitingen zijn onjuist. Binckbank tekortgeschoten in nakoming Euronext Market Data overeenkomst (EMDDA) door verkregen gegevens op haar website te publiceren.

IEPT20150717, Rb Amsterdam, Achmea v Promovendum 
Reclame-uiting dat Promovendum gegarandeerd 20% voordeliger is dan de huidige autoverzekering is misleidend: wijst op niet bestaan van verdere acceptatievoorwaarden, hetgeen niet klopt
.

IEPT20150624, Rb Gelderland, DP Products v Magro Service
Teksten, afbeeldingen, foto en screenshots van handleidingen nagenoeg geheel overgenomen door G.: zelfs op ondergeschikte punten overeenkomsten. Handleidingen auteursrechtelijk beschermd: nieuw zelfstandig werk waarbij persoonlijke (subjectieve) keuzes zijn gemaakt. Auteursrechtinbreuk door handleidingen nagenoeg geheel over te nemen. Uiting “CY-1024 is geheel gelijk aan PowerWifi of TurboWifi antenne” misleidende/ongeoorloofde vergelijkende reclame/OHP: behuizing verschilt. G. heeft nodeloos verwarring gewekt door op bol.com haar product aan te bieden met zelfde EAN-nummer als product DP Products. Verwijzing naar schadestaatprocedure.

IEPT20150604, HvJEU, Teekanne
Misleiding indien etikettering of verpakking de aanwezigheid van een ingrediënt suggereert, terwijl uit ingrediëntenlijst de afwezigheid daarvan blijkt. Van uit te gaan dat een consument, wiens aankoopbeslissing door de productsamenstelling bepaald wordt, de ingrediëntenlijst voorafgaand aan die beslissing leest. Aanwezigheid ingrediëntenlijst sluit misleiding door etikettering niet uit.

IEPT20150429, Rb Amsterdam, Philips v SEB
Claim 1 “Het snelste en meest efficiënte strijken” misleidende vergelijkende reclame: met verouderd product vergeleken en gestelde strijkgedrag consument niet aannemelijk gemaakt. Claims 2 dat Tefal nr. 1 van de wereld/Europa is in stoomgeneratoren misleidende vergelijkende reclame: SEB mag geen verkoopaantallen van verschillende merken optellen. Claim 3 “Tefal/TEFAL a brand of GROUPE SEB world no. 1 in ironing” misleidende vergelijkende reclame: SEB mag verkoopaantallen van verschillende merken niet optellen en vraagtekens bij onderzoek SEB.

IEPT20150320, Hof Arnhem-Leeuwarden, Buffel v Carrienta
Na beëindiging zakelijke relatie met Carriënta laten staan van afbeeldingen en teksten die verwijzen naar Carriënta niet in strijd met artikel 6:194 en 194a BW: klanten zullen niet verwachting daaraan ontlenen dat activiteiten (wederom) bij Carriënta plaatsvinden. Niet aangetoond dat Buffel na afbreken samenwerking inbreuk op handelsnaam- of  merkrechten heeft gemaakt. Bewering over veiligheid tokkel van Carriënta ongeoorloofd en onrechtmatig: ongefundeerde, potentieel schadelijke mededeling om Carriënta in kwaad daglicht te stellen.

IEPT20150319, Rb Den Haag, HP v Digital Revolution
Verbod ‘totally rebuild’-uiting afgewezen; geen reële dreiging van herhaling. Beperkte rectificatie tot wegnemen misleiding door gebruik ‘totally rebuild’ toegewezen. Reconventie: Misleiding consument door uitingen inzake HP recycling programma niet aannemelijk.

IEPT20150220, Rb Rotterdam, Halal Correct v Halal Bewust
Artikel waarin wordt gesteld dat Halal Correct zich richt op financieel gewin en daardoor minder betrouwbaar is dan Halal Bewust onrechtmatig, misleidende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame: onvoldoende onderbouwd. Merkinbreukverbod toegewezen: Halal Bewust trekt met gebruik merk van Halal Correct in publicaties ongerechtigd voordeel uit reputatie van het merk en doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen daarvan.

IEPT20150203, Rb Limburg, Robos v Inno+
Mededeling Inno+ dat haar luchtwassers voldoen aan BWL 2009.12/2009.12V1 misleidend: wijken op 2 essentiële punten af en verwijderen onvoldoende ammoniak, fijnstof en geur.

IEPT20150130, HR, Staatsloterij v Loterijverlies
Geen onbegrijpelijk oordeel van Hof dat het gebruik in “loterijland” om prijzen te trekken uit “universum” dat aanzienlijk groter is dan aantal daadwerkelijk verkochte loten, niet (in voldoende mate) kenbaar is voor gemiddelde consument. Geen onbegrijpelijk oordeel van Hof dat gewraakte mededelingen van Staatsloterij van voldoende materieel belang waren om beslissing van gemiddelde consument te beïnvloeden. Staatsloterij kan volstaan met streven naar uitkeringspercentage van 60 per maandelijkse loterij en het realiseren van dit percentage als gemiddelde over een langere periode.

IEPT20150115, HvJEU, Air Berlin v Bundesverband
Bij elektronisch boekingssysteem voor luchtdiensten in Unie moet steeds de definitieve prijs bij iedere prijsvermelding worden aangegeven en voor iedere luchtdienst waarvan de prijs wordt weergegeven

IEPT20150114, Rb Den Haag, Tommy Teleshopping v Tell Sell
Inbreuk op merk “CERA GOLD”: identiek teken gebruikt. Verwarringsgevaar tussen merk NICER DICER en “Nicer slicer/slacentrifuge”: meest onderscheidende element overgenomen, identieke waren, producten lijken op elkaar en vergelijkbare verkoopkanalen. Verwarringsgevaar tussen SLIM ’N LIFT CARESSE” en “Caress LeJeans”.  Uitputting “Slencera” producten onvoldoende onderbouwd. Geen inbreuk op merk “VITARID-R” door “Vita Dual Bike”: slechts minst onderscheidende element “VITA” overgenomen. Gebruik van Tommy-merken op Tell Sell-website om eigen producten in zoekresultaten te tonen geen merkinbreuk. Reclame voor hometrainers niet misleidend, oneerlijk of anderszins onrechtmatig gezien verschillen tussen merk “VITARID-R” en teken “Vita Dual Bike”. Aanbieden product onder merk Express Color en vervolgens ander product leveren oneerlijke handelspraktijk.