2019

Print this page

IEPT20190531, Rb Amsterdam, La Prairie v Lidl

Lidl maakt ongeoorloofde vergelijkende reclame ex artikel 6:194a BW door uitingen dat de Cien Cellular beauty gezichtscrème ‘vergelijkbare ingrediënten bevat als in de La Prairie Cellular Radiance cream (die bijna € 550,- kost!)’: juistheid en volledigheid van de feitelijke gegevens in de reclame onvoldoende aannemelijk gemaakt nu door Lidl aangehaalde tijdschriften zich baseren op een persbericht van Lidl UK en geen eigen onderzoek hebben verricht, en uit een door Lidl ingebracht rapport blijkt dat de crème van La Prairie naast de ingrediënten die vergelijkbaar zijn met die in de crème van Lidl nog 45 andere ingrediënten bevat. Sprake van merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE: ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van La Prairie.

 

IEPT20190430, Hof Den Haag, NXP v Infineon

Benelux- en Uniewoordmerk MIFARE geldig: onvoldoende onderbouwd dat ‘Mifare’ een generieke aanduiding  is die elk onderscheidend vermogen mist. Infineon maakt inbreuk op deze merken door gebruik aanduiding teken ‘Mifare’ en ‘Mifare compatible’: geen sprake van toestemming voor gebruik, sprake van gebruik als merk,   gebruik Mifare om de bestemming van de waar aan te geven alleen toelaatbaar indien dit het enige middel is om het relevante publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over de bestemming van de desbetreffende Infineon-chips en de informatie bovendien juist is,  gelet op de gemotiveerde betwisting door NXP is de dat als ‘Mifare compatible’ aangeduide chips met elke MIFARE kaartlezer kunnen communiceren, onvoldoende onderbouwd, ten overvloede opgemerkt dat er in de praktijk andere middelen zijn om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over de bestemming van de chips. Sprake van ongeoorloofde vergelijkende door producten te vergelijken met alle MIFARE (compatible) producten waarbij laatstgenoemde als inferieur en/of onveilig worden afgeschilderd: stelling dat mededelingen juist zijn onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20190319, Rb Den Haag, Staatsloterij

Schadevergoeding ten bedrage van het totale aankoopbedrag van loten die deelnemer Staatsloterij heeft gekocht in de periode 2000 tot en met 2007 waarin misleidende mededelingen zijn gedaan over winstkansen afgewezen nu geen causaal verband bestaat tussen deze misleidende mededelingen en de schade: vast moet komen te staan dat deelnemer door de mededelingen die neerkwamen op de ene fictieve minuscule kans wel heeft meegedaan, waar hij dat bij mededelingen die neerkwamen op de werkelijke, kleinere minuscule kans dat niet zou hebben gedaan, geen reden om deelnemer in het bewijs van het causaal verband tegemoet te komen,  nu speelgedrag deelnemer in de jaren dat de misleidende mededelingen zijn gedaan niet afwijkend was van de periode daarvoor of daarna is niet bewezen dat hij als gevolg van de misleidende uitingen is overgegaan tot aankoop van de loten.

 

IEPT20190225, Rb Midden-Nederland, Digital Revolution v Media Concept

Geen sprake van misleidende (vergelijkende) reclame door product op Google Shopping goedkoper aan te bieden dan bij direct bezoek aan website: ondernemer is vrij prijsdifferentiatie toe te passen, omstandigheid dat op Google Shopping niet wordt vermeld dat het gaat om een actieproduct met maximale afnamehoeveelheid van één stuk maakt niet dat sprake is van misleiding nu deze informatie na doorklikken naar website wel te zien is, geen meldplicht voor prijsdifferentiatie.