2006 > Reclamerecht

Print this page

2005

 

IEPT20051117, Rb Amsterdam, KPN v Tiscali
Misleidende vergelijking - gebruik disclaimers en mediumafhankelijke (internet of tv) beoordeling 

 

IEPT20050805, Rb Haarlem, KPN v Vodafone Libertel
Misleidende prijsvergelijking beltarieven en bestemmingen

 

IEPT20050825, Rb Den Haag, Botox
Geen Nederlands recht toepasselijk: website door woord en inhoud niet onmiskenbaar mede op het publiek van de Benelux respectievelijk Nederland gericht

 

IEPT20050711, Rb Haarlem, KPN v Casema
Misleidende productvergelijking kabel-tv en digitale tv 

 

IEPT20050624, Rb Breda, Gouden Gids v Yellow Bear
Kleur geel als merk? Geen geldig depot kleurmerken. Portret: gebruikte afbeelding alle karakteristieke kenmerken van de portretten van [eiseres2] die Gouden Gids gebruikt voor haar ad-vertenties. Parodieverweer afgewezen. Misleidende vergelijkende reclame

 

2004

 

IEPT20040909, Hof Amsterdam, KPN v Tele2 Wedden Dat
vergelijking van de optimale, fictieve KPN-telefoonrekening met de reële Tele2-telefoonrekening levert een vertekend, onjuist en onvolledig beeld op.

 

2003

 

IEPT20031125, Rb Arnhem, KPN v Tele2
Misleidende vergelijkende reclame door weglaten voordeelnummers en starttarieven

 

IEPT20030416, Rb Amsterdam, KPN v Tele2
Misleidende vergelijkende reclame door de voordeelnummers weg te laten onthoudt Tele2 de consument een belangrijk gegeven dat hij nodig heeft om zijn keuze te maken in de gevallen zoals deze in de commercials aan de orde zijn.

 

IEPT20030408, HvJEG, Pippig Augenoptik
Richtlijn misleidende reclame (84/450) verzet zich tegen strengere nationale bepalingen - vergelijkend

 

2000

 

IEPT20000113, HvJEG, Estée Lauder
Nationale reclameregeling cosmetica mogelijk

 

1999 

 

IEPT19991028, HvJEU, ARD v PRO Sieben
Brutobeginsel voor berekening van tijdvak van 45 minuten en reclameonderbrekingen. Lidstaten toegestaan nettobeginsel te hanteren voor onder hun bevoegdheid vallende televisieomroepor-ganisaties

 

1998

 

IEPT19980716, HvJEG, Gut Springenheide

Misleiding: vermoedelijke verwachting van gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument. Opinieonderzoek niet uitgesloten.

 

1994

 

IEPT19941204, HR, ABN AMRO v Coopag

Prospectus-aansprakelijkheid: Degene die een door hem samengestelde tekst heeft openbaar gemaakt, kan zeer wel door de keuze van de daarin opgenomen mededelingen, de inhoud en inkleding van die mededelingen zelf geheel of ten dele hebben bepaald in de zin van art. 1416b, ook indien in die tekst opgenomen mededelingen van een of meer anderen afkomstig zijn. Zulks zal evenwel anders zijn indien degene die de tekst openbaar maakt, daarin op niet mis te ver-stane wijze tot uitdrukking brengt dat bepaalde mededelingen in de gepubliceerde tekst niet van hem afkomstig zijn en dat hij niet voor de juistheid van die van een ander of van anderen afkomstige mededelingen instaat. collectieve actie

 

1993

 

IEPT19930518, HvJEG, Yves Rocher
Prijsvergelijking: indringende accentuering in catalogus van nieuwe prijs onder verwijzing naar hogere, oude catalogus prijs toegestaan 

 

1992

 

IEPT19920116, HvJEG, Nieuwe Nissan

Aanduiding 'nieuw' voor parallel geïmporteerde auto's niet misleidend