Van der Steenhoven Advocaten

Print this page

Van der Steenhoven Advocaten
Herengracht 582-584
1017 CJ Amsterdam

Tel: +31 (0)20 607 7979
www.vandersteenhoven.nl

e-mail

Praktijk
Al meer dan 35 jaar geeft Van der Steenhoven advocaten vakkundig juridisch advies op een aantal specialistische terreinen, waaronder het intellectueel eigendomsrecht. Daarin heeft Van der Steenhoven advocaten voornamelijk ervaring op het gebied van auteurs-, merken- en modellenrecht, octrooirecht, agentuur- en distributierecht, licentieovereenkomsten, mededingingsrecht, mediarecht, informaticarecht, e-commerce, warenwetgeving en bedrijfsgeheimen.


IE-Advocaten

Ruby Nefkens
Hylke Klasens