Visser Schaap & Kreijger

Print this page

Visser Schaap & Kreijger

Concertgebouwplein 19

1071 LM Amsterdam

Tel: 020 723 8900

www.ipmc.nl

Praktijk
Merkenrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht, auteursrecht, naburige rechten, databankenrecht, octrooirecht, media, onrechtmatige uitingen, portretrecht, reclamerecht, mededingingsrecht, markt en overheid, aanbesteding, oneerlijke handelspraktijken, bescherming knowhow, slaafse nabootsing, consumentenrecht, e-commerce en telecommunicatierecht.

IE-Advocaten
Dirk Visser  
Jacqueline Schaap  
Paul Kreijger  
Patty de Leeuwe
Jasper Klopper
Bram Bogaerts