Webinar DSM-richtlijn (deel 2)

Print this page

In dit webinar behandelt Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl) de DSM-auteursrechtrichtlijn en dan met name Titel III – de maatregelen om licentieverlening te verbeteren en een ruimere toegang tot content te verzekeren – en het deel van van Titel IV dat ziet op nieuwe rechten voor uitgevers. Aan bod komen

(i) de rechten van culturele erfgoedinstellingen tot reproductie en mededeling aan het publiek van niet meer in de handel zijnde werken,

(ii) collectieve licentieverlening met een verruimd effect,

(iii) toegang tot en beschikbaarheid van audiovisuele werken op video-on-demand-platforms,

(iv) werken van beeldende kunst in het publiek domein,

(v) het nieuwe uitgeversrecht inzake  perspublicatie en

(vi) het recht op een billijke vergoeding voor uitgevers.

 

Stilgestaan wordt bij de implementatie daarvan in de Auteurswet, de Databankenwet en de Wet op de naburige rechten. Dit webinar is het tweede deel van drie webinars over de DSM-auteursrechtrichtlijn. Titels I en II komen aan bod in het eerste webinar en Titel IV wordt verder behandelt in het derde webinar.

 

De webinar is van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten, octrooi- en merkengemachtigden, rechters en praktijkjuristen met een academische vooropleiding. Dick van Engelen is hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl)De webinar duurt 1 uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op. Op een willekeurig moment in de webinar wordt een codewoord genoemd. Aan het eind van de webinar wordt het vragenlijst wachtwoord getoond. Vermeld het codewoord in de vragenlijst en beantwoord de drie vragen voor het behalen van het opleidingspunt. De webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het ú uitkomt. 

 

Prijs: € 87,50- ex btw. Bestel het webinar hier

 

Na de bestelling ontvangt u binnen één werkdag de video, het cursusmateriaal en de factuur. Na betaling van de factuur, het goed beantwoorden van de vragenlijst (welke eenmaal kan worden herkanst) en het opgeven van het juiste codewoord ontvangt u binnen drie werkdagen een certificaat van deelname. 

 

Wilt u op de hoogte blijven van onze webinars? Schrijf u dan hier in om als eerste een bericht te ontvangen wanneer een nieuwe webinar beschikbaar is.

 

Meer opleidingspunten nodig? Bestel dan ook een van onze andere webinars.