Conventie van Rome

Print this page

 weegschaal.png

 

Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties

 

Considerans

 

Artikel 1 - Verhouding tot bescherming via auteursrecht

 

Artikel 2 - Nationale behandeling

 

Artikel 3 - Definities

 

Artikel 4 - Nationale behandeling van uitvoerende kunstenaars

 

Artikel 5 - Nationale behandeling van producenten van fonogrammen

 

Artikel 6 - Nationale behandeling van omroeporganisaties

 

Artikel 7 - Bescherming van uitvoerende kunstenaars

 

Artikel 8 - Meerdere uitvoerende kunstenaars

 

Artikel 9 - Artiesten die geen werken uitvoeren

 

Artikel 10 - Bescherming van producenten van fonogrammen

 

Artikel 11 - Formaliteiten

 

Artikel 12 - Uitzending of overbrenging aan het publiek

 

Artikel 13 - Bescherming van omroeporganisaties


Artikel 14 - Beschermingsduur

 

Artikel 15 - Uitzonderingen op de bescherming

 

Artikel 16 - Verplichtingen van Staten

 

Artikel 17 - Toepassing van artikelen 5 en 16

 

Artikel 18 - Toepassing van artikelen 5, 16 en 17

 

Artikel 19 - Geen toepassing van artikel 7

 

Artikel 20 - Verhouding tot eerder verworven rechten

 

Artikel 21 - Verhouding tot bescherming uit andere hoofde

 

Artikel 22 - Bijzondere overeenkomsten

 

Artikel 23 - Ondertekening

 

Artikel 24 - Bekrachtiging, aanvaarding en toetreding

 

Artikel 25 - Inwerkingtreding

 

Artikel 26 - Verplichting tot uitvoering van dit Verdrag

 

Artikel 27 - Uitbreiding van grondgebied

 

Artikel 28 - Opzegging

 

Artikel 29 - Herziening van het Verdrag

 

Artikel 30 - Geschillen tussen Staten

 

Artikel 31 - Voorbehouden

 

Artikel 32 - Intergouvernementele Commissie

 

Artikel 33 - Talen

 

Artikel 34 - Kennisgeving

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 04-01-2024. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl De titels van artikelen zijn toegevoegd voor het gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst, Red. Boek9.