Protocol inzake het personeelsbestand (EOV)

Print this page

  weegschaal.png 

 

Protocol inzake het personeelsbestand van het Europees Octrooibureau te Den Haag (Protocol inzake het personeelsbestand)

 

De Europese Octrooiorganisatie waarborgt dat het aandeel van de formatieplaatsen van het Europees Octrooibureau dat is toegewezen aan de vestiging te Den Haag, zoals dat is vastgelegd in het Organisatie- en Personeelsplan voor het jaar 2000, in essentie ongewijzigd blijft. Voor iedere verandering in het aandeel posten die zijn toegekend aan de vestiging te Den Haag, die leidt tot een afwijking van meer dan tien procent van dat aandeel, die noodzakelijk blijkt voor het naar behoren functioneren van het Europees Octrooibureau, is een besluit van de Raad van Bestuur van de Organisatie nodig op voorstel van de President van het Europees Octrooibureau, na overleg met de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-09-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl