Bijlage II

Print this page

ippt.png

 

Concordantietabel

Richtlijn 91/250/EEG

De onderhavige richtlijn

Artikel 1, leden 1, 2 en 3

Artikel 1, leden 1, 2 en 3

Artikel 2, lid 1, eerste zin

Artikel 2, lid 1, eerste alinea

Artikel 2, lid 1, tweede zin

Artikel 2, lid 1, tweede alinea

Artikel 2, leden 2 en 3

Artikel 2, leden 2 en 3

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, aanhef

Artikel 4, lid 1, aanhef

Artikel 4, onder a)

Artikel 4, lid 1, onder a)

Artikel 4, onder b)

Artikel 4, lid 1, onder b)

Artikel 4, onder c), eerste zin

Artikel 4, lid 1, onder c)

Artikel 4, onder c), tweede zin

Artikel 4, lid 2

Artikelen 5, 6 en 7

Artikelen 5, 6 en 7

Artikel 9, lid 1, eerste zin

Artikel 8, eerste alinea

Artikel 9, lid 1, tweede zin

Artikel 8, tweede alinea

Artikel 9, lid 2

Artikel 1, lid 4

Artikel 10, lid 1

Artikel 10, lid 2

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Bijlage I

Bijlage II