Artikel 45

Print this page

  weegschaal.png

 

Het beroepschrift moet bevatten:

a) de aanduiding van de verzoeker als partij in de beroepsprocedure overeenkomstig artikel 2 en, indien de verzoeker een vertegenwoordiger voor de procedure heeft aangesteld, de naam en het adres van de vertegenwoordiger;
b) het dossiernummer van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld, en een uiteenzetting in welke mate wijziging of nietigverklaring van de beslissing wordt gevorderd.