Verhuurrichtlijn

Print this page

 

Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom 

 

 

Considerans

 

Hoofdstuk 1 - Verhuur- en uitleenrecht

 

Artikel 1 - Voorwerp van de harmonisatie

 

Artikel 2 - Definities 

 

Artikel 3 - Rechthebbenden en voorwerp van het verhuur- en uitleenrecht

 

Artikel 4 - Verhuur van computerprogramma's

 

Artikel 5 - Niet voor afstand vatbaar recht op een billijke vergoeding

 

Artikel 6 - Afwijking van het uitsluitende openbare uitleenrecht 
 

 

Hoofdstuk 2 - Naburige rechten


Artikel 7 - Vastleggingsrecht 

 

Artikel 8 - Uitzending en mededeling aan het publiek

 

Artikel 9 - Distributierecht 

 

Artikel 10 - Beperkingen op de rechten

 

 

Hoofdstuk 3 - Gemeenschappelijke bepalingen
 

Artikel 11 - Toepassing in de tijd

 

Artikel 12 - Relatie tussen auteursrecht en naburige rechten

 

Artikel 13 - Kennisgeving

 

Artikel 14 - Intrekking

 

Artikel 15 - Inwerkingtreding

 

Artikel 16 - Adressaten 
 

Bijlage I


Bijlage II

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-04-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu