Artikel 8

Print this page

  

 

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle in artikel 1 bedoelde weken en fonogrammen die op 29 oktober 2014 of daarna door de wetgeving van de lidstaten op het gebied van auteursrecht worden beschermd.


2. Deze richtlijn laat alle voor 29 oktober 2014 verrichtte handelingen en verkregen rechten onverlet.