Artikel 1019id

Print this page

De rechter kan op vordering van degene die is getroffen door een voorlopige maatregel als bedoeld in artikel 5, eerste of tweede lid, van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen gelasten dat degene die om deze maatregel heeft gevraagd de door deze maatregel toegebrachte schade op passende wijze vergoedt:

a. wanneer de maatregel zijn kracht verliest krachtens artikel 1019ic, derde lid;

b. wanneer de maatregel vervalt als gevolg van enig handelen of nalaten van eiser; of

c. indien wordt vastgesteld dat er geen sprake was van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim of dreiging daarvan.