A-G concludeert tot vernietiging van arresten gerechtshof inzake toegewezen exhibitievordering

Print this page 06-03-2018
B915317

(Met dank aan Ruud van der Velden en Manon Cordewener (Hogan Lovells) en Thijs van Aerde (Houthoff))

 

Conclusie A-G Wesseling-van Gent, 23 februari 2018, Organik v Dow

 

Conclusie A-G Wesseling-van Gent in het cassatieberoep van twee uitspraken van het Gerechtshof Den Haag (IEPT20160719 en ECLI:NL:GHDHA:2017:57) inzake een door Dow ingestelde exhibitievordering. De A-G concludeert in het principale cassatieberoep tot vernietiging van de arresten en tot verwerping van het incidentele cassatieberoep.

 

In dit kader van het principale cassatieberoep overweegt de A-G onder meer dat het hof de exhibitievordering had moeten afwijzen nu het hof niet met voldoende mate van zekerheid kon vaststellen dat de gestelde rechtsbetrekking als bedoeld in art. 843a Rv aanwezig was en of er sprake was van een (rechtmatig) belang bij inzage. Dit aangezien Organik het onrechtmatige verkrijgen/gebruiken van bedrijfsgeheimen heeft betwist en Dow de 52 bedrijfsgeheimen waarop zij zich beroept niet heeft geconcretiseerd.

 

Daarnaast had het hof volgens de A-G ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgeheimen van Dow een geheimhoudingsplicht aan Organik kunnen opleggen en anticiperend op de implementatie van de richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen de toegang tot de bedrijfsgeheimen had kunnen beperken. Bovendien zou het hof het beginsel van hoor en wederhoor hebben miskend nu Organik geen kennis heeft kunnen nemen van de nadere specificatie van de bedrijfsgeheimen en zij zich ook niet over deze nadere specificatie heeft kunnen uitlaten.

 

Lees de conclusie hier.