A-G Kokott: betoog Gerecht biedt steun aan oordeel dat CYSTUS niet als merk is gebruikt

Print this page 09-10-2018
B915517

Zaak C194/17 P. Georgios Pandalis v  EUIPO. Conclusie A-G Kokott.

 

Merkenrecht - Hogere voorziening ingesteld door merkhouder Georgios Pandalis nadat de kamer van beroep van het EUIPO en het Gerecht hebben geoordeeld dat het merk CYSTUS niet als merk is gebruikt en daarom vervallen moest worden verklaard.

 

A-G Kokott overweegt dat het Gerecht - hoewel onduidelijk geformuleerd - niet algemeen heeft vastgesteld dat het merk CYSTUS uitsluitend beschrijvend kan worden gebruikt. Het door het Gerecht aangenomen zwakke onderscheidend vermogen, betekent namelijk dat CYSTUS in beginsel ook als merk kan worden gebruikt. Of anders uitgedrukt: volgens het Gerecht is het mogelijk om het merk zodanig te gebruiken dat de consumenten het voor een product als herkomstaanduiding percipiëren en niet louter als beschrijving van zijn ingrediënten. Het Gerecht heeft echter geoordeeld dat met het gebruik van het woord ‘Cystus’ op de verpakkingen van de producten van Pandalis, van gebruik als merk geen sprake is

 

De A-G overweegt dat bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, rekening moet worden gehouden met alle feiten en omstandigheden die kunnen aantonen dat het merk daadwerkelijk commercieel wordt geëxploiteerd, inzonderheid op wijzen die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Hoe een merk in een concreet geval werd gebruikt, alleen op basis van een feitelijke beoordeling worden vastgesteld, welke beoordeling in hogere voorziening evenwel aan toetsing is onttrokken. De A-G concludeert derhalve tot afwijzing van de hogere voorziening.

 

Lees de volledige conclusie hier