Het Nederlandse Bewijsbeslag in IE-zaken

24-08-2021 Print this page
B916233

BMM Bulletin 1/2021, p. 15-20, Wim Maas: ''Met de komst van de Handhavingsrichtlijn in 2006 kreeg de rechthebbende van een intellectueel eigendomsrecht (IE) de beschikking over een wettelijk bewijsinstrument waarmee bewijs kan worden veiliggesteld. Het bewijsbeslag in IE-zaken werd ondergebracht in de artikelen 1019b tot en met d Rv. Voor de implementatie van de Handhavingsrichtlijn werden er in IE-zaken ook wel bewijsbeslagen gelegd, maar dan via de weg van artikel 843a jo. artikel 730 Rv. Pas in 2013 werd deze praktijk bekrachtigd door de Hoge Raad. Hierbij werd de Hoge Raad in belangrijke mate geïnspireerd door het eerder gecodificeerde IE-bewijsbeslag. Het bewijsbeslag is dan ook here to stay. Hoog tijd dus voor een overzicht van waar we staan met het bewijsbeslag. Ik zal in het hiernavolgende alleen het IE-bewijsbeslag behandelen.''