Hof Amsterdam: De berekening van de schadevergoeding

18-07-2012 Print this page

B9 11482. Gerechtshof Amsterdam, 17 juli 2012,  Fotograaf X. tegen Y. (met dank aan Mira Herens, NVJ Advocaten & Juristen).

“In dat bedrag is de schadevergoeding wegens het ontbreken van toestemming en van naamsvermelding begrepen.”


Auteursrecht. Hoger beroep in kantonzaak over (schadevergoeding bij) het gebruik van foto’s op internet. Het geschil betreft het gebruik van een foto van de handen van osteopaat  Z.  op de website van gedaagde Y, eveneens een osteopaat. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep, (Rb. Haarlem, sector kanton, 1 juni 2011, B9 9773), waarin de kantonrechter Haarlem de vordering tot schadevergoeding afwees met een enigszins merkwaardiger motivering:

“Tenslotte en wellicht ten overvloede komt de schadeclaim van [eiser] de kantonrechter rijkelijk overdreven voor. [eiser] laat onbetwist hoe gemakkelijk het is om deze en dergelijke foto's via Google Afbeeldingen in overweldigende aantallen te vinden en downloaden. Tenslotte wordt overwogen dat uit niets blijkt dat en waarom deze foto's zo uniek zijn dat zij een dergelijke schadeclaim kunnen rechtvaardigen. Met alle respect voor [eiser] en/of [naam], de welverzorgde handen van iedere andere persoon zouden in een dergelijke houding en met een dergelijke belichting kunnen zijn gefotografeerd voor een zelfde of een vergelijkbaar doel.”

Het hof wijst de gevorderde schadevergoeding van€ 5000,- alsnog toe. Door zich als professionele ondernemer niet aan zijn onderhoudsplicht te voldoen, heeft Y bewust het risico van auteursrechtinbreuk genomen en als dus verwijtbaar gehandeld. In de door fotograaf  X. tot €5000,- gematigde vergoeding heeft X. de schadevergoeding wegens het ontbreken van toestemming en van naamsvermelding al opgenomen. Het hof gaat helaas niet niet nader in op de berekening van de schade in dergelijke zaken (een berekening die nog al eens verschilt), maar tegen die samenvoeging van de normale vergoeding en een schadevergoeding wegens het ontbreken van toestemming en van naamsvermelding lijkt het hof (i.c.) geen bezwaar te maken:

3.4.2. Gelet op de aard van de overtreding en de overige omstandigheden zoals hiervoor vermeld, waaronder begrepen de niet betwiste stelling van X. dat hij bij gevraagde toestemming doorgaans een bedrag van €599,- per foto vraagt en het feit dat X. zijn vordering zoals die uit de Algemene Voorwaarden van de fotografenfederatie zou volgen heeft gematigd, acht het hof een vergoeding van €5000,- toewijsbaar met inachtneming van hetgeen omtrent de schadebegroting is bepaald in art. 6:97 BW.  In dat bedrag is de schadevergoeding wegens het ontbreken van toestemming en van naamsvermelding begrepen.”

Lees het arrest hier.