Hoger beroep inzake oordeel dat opposant bevoegd was om oppositie in te stellen afgewezen door HvJEU

Print this page 04-12-2018
B915582

Merkenrecht - Hoger beroep inzake oordeel dat opposant bevoegd was om oppositie in te stellen afgewezen door HvJEU. De opposant was op het moment van het indienen van de oppositie nog niet geregistreerd als merkhouder. De klachten zien echter deels op een feitelijke beoordeling waartoe het HvJEU niet bevoegd is en deels op argumenten die voor het Gerecht niet naar voren zijn gebracht. De uitspraak is niet gepubliceerd in het Nederlands. Lees de IPPT-versie hieronder. 

 

IPPT20180725, CJEU, QuaMa v EUIPO

 

C-139/17 - ECLI:EU:C:2018:608