HvJEU over normaal gebruik van een ouder UK merk en de invloed van Brexit

Print this page 30-11-2018
B915579

Merkenrecht - Hoger beroep inzake het succesvol inroepen van het UK merk ALCOLOCK tegen het EU woordmerk ALCOLOCK. Het hogere beroep ziet met name op het normaal gebruik van het oudere merk. De uitspraak is gepubliceerd in het Frans en Engels.

 

Het hof oordeelt onder meer dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuist rechtsoordeel door het gebruik van een nieuwer merk waarin het element ALCOLOCK is opgenomen mee te nemen bij het bewijs voor gebruik van het oudere merk. Ook heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuist rechtsoordeel door de twee relevante periodes van gesteld niet gebruik niet afzonderlijk te beoordelen. Nu deze periodes overlappen, is het bewijs van gebruik in de periode van overlap voldoende om in beide periodes normaal gebruik aan te nemen. Tot slot hoefde het Gerecht haar beslissing niet aan te houden in afwachting van Brexit.

 

Lees meer op IP-PorTal.