Merdepot POAH! niet te kwader trouw

01-12-2023 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
B916612
(Met dank aan Arnaud Bos, Knijff)

Geen indiening merkaanvrage te kwader trouw: kreet POAH! Is Achterhoeks dialect. Geen oneerlijk oogmerk. Niet aannemelijk dat verweerder wilde parasiteren op een door verzoeker bedachte kreet

MERKENRECHT

Verzoeker is een weerman en boer uit de Achterhoek. Tijdens de uitzending van het weerbericht van 3 juli 2013 reden er twee tractoren van het merk John Deere voorbij, waarna verzoeker enthousiast ‘POAH! DAS MIEN MERK’ riep. Dit fragment ging viraal. Zowel de uitspraken ‘POAH! DAS MIEN MERK’ en ‘POAH!’ als verzoeker zelf werden zeer bekend. Op poah.nl wordt sinds 1 oktober 2021 ook merchandise verkocht.

Verweerder, Agripers B.V., heeft op 20 mei 2020 het woordmerk POAH! aangevraagd voor de waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41. Verweerder gebruikt het merk op Nieuwe Oogst, een van haar platformen. Bovenin de website wordt verwezen naar hun zogeheten POAH-shop met als domeinnaam www.poahshop.nl. Via deze webshop verkopen ze, net zoals verzoeker, onder meer stickers en kleding (klassen 16 en 25). Verder worden er eveneens artikelen en filmpjes gepost onder de naam POAH! (klassen 9, 16 en 41), onder meer over tractoren.

Verzoeker heeft op 16 augustus 2022 de Benelux merkaanvragen POAH! en POAH! DAS MIEN MERK ingediend. Het merk POAH! is ingeschreven voor waren en diensten in klassen 6, 21, 25 en 35. Verweerder heeft oppositie ingesteld tegen de merkaanvraag POAH! DAS MIEN MERK voor wat betreft de waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41. Er is lang geprobeerd een minnelijke schikking te bereiken, maar dat is niet gelukt.

Op 20 april 2023 diende verzoeker een vordering tot doorhaling in. Volgens verzoeker is de aanvraag van het betwiste merk te kwader trouw ingediend.

Volgens verzoeker is er sprake van kwader trouw omdat verweerder wist of behoorde te weten dat verzoeker eerder was met het gebruik van de kreten ‘POAH!’ en ‘POAH! DAS MIEN MERK’. Het is volgens verzoeker duidelijk dat verweerder de intentie heeft gehad commercieel voordeel te slaan uit de bekendheid van de merken van verzoeker. Verzoeker is boer en dus in dezelfde sector actief als verweerder. Volgens verzoeker zag verweerder overduidelijk een mogelijkheid hier een commercieel voordeel te behalen.

Verweerder stelt voorop dat ‘poah’ dialect is in de Achterhoek met als betekenis ‘wat mooi’. Het is dus geen door verzoeker verzonnen kreet, maar een bestaande kreet. Verweerder heeft bewijzen overgelegd van het divers gebruik van de kreet ‘POAH’. Ook beantwoordt ChatGPT de vraag ‘waar komt ‘POAH’ vandaan en wat betekent het’ met de uitleg dat ‘POAH’ een typisch Achterhoeks dialectwoord is. Verweerder benadrukt dat er voor 2020 geen voorgebruik was van het merk.

Naar het oordeel van het Bureau is er geen sprake van indiening te kwader trouw. Het Bureau kan op basis van de ingediende argumenten en stukken niet vaststellen dat verzoeker op of voor 20 mei 2020 de kreten voor de waren of diensten die identiek of overeenstemmend zijn aan de waren of diensten waarvoor het merk van verweerder is ingeschreven. Het gebruik van de kreet tijdens een media-optreden betreft geen merkgebruik. Het aanbieden van klompen en t-shirts met daarop de kreet POAH! Kwalificeert wel als merkgebruik, maar niet voor de waren die identiek of overeenstemmend zijn aan de waren of diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven. Een oneerlijke houding of oneerlijke oogmerk kan het Bureau ook niet ontdekken in de ingediende argumenten en stukken. Er is eveneens geen sprake van profiteren of parasiteren op een door verzoeker bedachte kreet. Het is een kreet die al langer in het Achterhoeks dialect bestaat. Dat betekent wel dat de beschermingsomvang van het merk beperkt is.  De vordering van doorhaling wordt afgewezen en de inschrijving van het merk met nummer 1417342 in de klassen 9, 16 en 41, blijft gehandhaafd.

Doorhalingsbeslissing 3000578