Prejudiciële vragen over gebruik van positiemerk “rode zool” bij schoenen met hoge hakken in verkoopaanbieding door Amazon

02-06-2021 Print this page
B916193

Zaak C-148/21 en C-184/21. Christian Louboutin. Prejudiciële vragen Tribunal d’arrondissement (Luxemburg) en Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel, België).

Merkenrecht. Samenvatting van minbuza.nl:

 

“Feiten: 
De zaken C-148/21 en C-184/21 zijn gevoegd en worden hierna gezamenlijk beschreven. XYZ is houder van het positiemerk “rode zool” bij schoenen met hoge hakken. De Amazon-groep biedt online diverse waren en diensten te koop aan, zowel rechtstreeks voor eigen rekening als indirect voor rekening van externe verkopers. Op haar websites publiceert Amazon regelmatig verkoopaanbiedingen voor schoenen met rode zolen die zonder instemming van XYZ in de handel worden gebracht. [...]

 

Overweging:
Ondanks zijn uitgebreide rechtspraak heeft het Hof zich nog niet uitgesproken over de vraag of van een onlinedistributeur van waren, die tegelijkertijd een onlinemarktplaats beheert, kan worden aangenomen dat hij verkoopaanbiedingen van externe verkopers inpast in zijn eigen commerciële communicatie. [...]

 

Prejudiciële vragen:
C-148/21
1. Moet artikel 9, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een aan een merk gelijk teken in een verkoopaanbieding op een website kan worden toegerekend aan de beheerder van die website of aan economisch daarmee verbonden entiteiten, gezien de op deze website bestaande mix van eigen verkoopaanbiedingen van de beheerder of de economisch verbonden entiteiten en verkoopaanbiedingen van externe verkopers, door de inpassing van deze verkoopaanbiedingen in de eigen commerciële communicatie van de beheerder of de economisch verbonden entiteiten?
[...]

 

C-184/21
1. Moet artikel 9, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een aan een merk gelijk teken in een verkoopaanbieding op een website in beginsel kan worden toegerekend aan de beheerder van die website, wanneer bij een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker de perceptie heerst dat deze beheerder een actieve rol heeft vervuld bij de totstandkoming van deze verkoopaanbieding of dat deze verkoopaanbieding deel uitmaakt van de eigen commerciële communicatie van deze beheerder?
[...]”

 

Lees het volledige minbuza-bericht hier.