Ton Dijksma: 'In en rond Buma/Stemra'

Print this page 08-10-2018
B915514

Ton Dijksma (onderzoeksjournalist), "In en rond Buma/Stemra", Muziekwereld (3, 2018).

 

Zie hier een corrigendum door NTB op dit artikel d.d. 15-10-2018

 

"Wie zich verdiept in de verbanden tussen functionarissen en onderzoekers binnen, rond en buiten Buma/Stemra, gaat het duizelen, stelt Ton Dijksma vast. De VCTN vroeg hem de bevindingen op een rij te zetten. 

 

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) verordonneerde eind 2017 een nader, aanvullend onderzoek, na het eerdere onderzoek verricht door Nauta Dutilh en accountantsfirma BDO. Op kosten van de auteursrechthebbenden, ondanks protest van Buma/Stemra zelf. De teller zou volgens berichtgeving (van onder meer VPRO 3voor12) op 350.000 euro zijn uitgekomen (afgezien van de kosten van de eerdere onderzoeken en afgezien van advieskosten van Buma/ Stemra zelf). Op Prinjesdag, dinsdag 18 september, verscheen dit rapport (zie ook pagina 16 van deze Muziekwereld), nadat publicatie drie keer werd uitgesteld. Op de achtergrond rommelde het de afgelopen maanden. Maar de interne Raad van Toezichtleden, directie en het College van Toezicht deden er, zoals ze al jaren doen, het zwijgen toe.

 

[...]

 

Connecties binnen Buma/Stemra

Bijzonder zijn ook de connecties binnen Buma/Stemra zelf te noemen. CFO (hoofd financiën) Wieger Ketellapper (ziek thuis sinds de BDO en Nauta-onderzoeken vorig jaar werden ingesteld) had volgens bronnen een zeer hechte (persoonlijke) band met functionarissen bij accountantsfirma KPMG (onder meer in vast golfverband). Een van zijn directe ondergeschikten was als werknemer bij KPMG betrokken bij de controles van Buma/Stemra, alvorens bij Buma zelf in dienst te treden. KPMG was uiteindelijk achttien jaar de accountant van Buma/Stemra, hoewel regels van zorgvuldigheid voorschrijven dat een groot bedrijf om de drie tot vijf jaar zou moeten wisselen van accountant. KPMG heeft over mogelijke misstanden nooit aan de bel getrokken en houdt vol dat er geen misstanden waren.

 

[...]

 

Geur van belangenverstrengeling

Erwin Angad-Gaur, directeur van de VCTN: ‘Al met al stijgt er een enorme geur van belangenverstrengeling en achterkamertjes op uit al deze connecties tussen onderzoekers en opdrachtgevers, tussen toezichthouders en zieke werknemers, die volgens eerder onderzoek onoorbaar gehandeld zouden hebben en volgens het huidige onderzoek niet ‘noemenswaardig’. Ik kan niet anders dan me daar enorm zorgen over maken. Buma/Stemra heeft iets van ABN Amro, een systeembank, ‘too big to fail’, maar soms zou je het liefste de hele organisatie opheffen en van het begin af opnieuw opbouwen. [...]"

 

Lees het volledige artikel hier.

Lees de reactie van VCTN-directeur Erwin Angad-Gaur hier.