Videocollege Visser, Leiden Law Lunch en Kamervragen over het Film-Auteursrecht

10-11-2021 Print this page
B916297

Videocollege prof. Visser over het film-auteursrecht

In dit videocollege bespreekt prof. Dirk Visser het gehele film-auteursrecht. Het college bestaat uit twee delen.

In deel 1 (43 minuten) gaat het over de vraag welke rechten en welke rechthebbende er zijn. Hierbij wordt ingegaan op het wettelijk kader en contracten.

In deel 2 (62 minuten) wordt de financiering en exploitatie besproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het auteurscontractenrecht en de handhaving. 

De pdf van de PowerPoint van deze colleges is hier te vinden. 

Leiden Law Lunch en Kamervragen

Tijdens de Leiden Law Lunch op woensdag 17 november 2021 gaan Roland Wigman en Hugo Klaassen dieper in op recente ontwikkelingen in het filmauteursrecht.

Zij zullen ook ingaan op de antwoorden op de kamervragen over de mogelijke verplichte proportionele billijke vergoeding voor Video-on-Demand:

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op schriftelijke vragen van het lid Ellian (VVD) over de uitvoering van de motie Van Berge c.s. over de uitzondering op een vergoeding voor video on demand wegnemen.

Leessuggesties ter verdere voorbereiding:

- R. Wigman, Aanpassingen auteurscontractenrecht: wat wijzigt er voor filmproducenten? (IEF 20202)

- D.J.G. Visser, Uitzendvergoedingsrechten (AMI 2021/2)

- J. Donker, Filmmakers en de VOD-vergoeding in het Evaluatierapport Auteurscontractenrecht (AMI 2021/2)

- D.J.G. Visser,  Nieuw auteurscontractenrecht 2021 (NJB 2021/22)