Inschrijving voor merkcategorie (kleurmerk, beeldmerk etc.)

Print this page

boek.png

 

Hof van Justitie EU

 

IEPT20190327, HvJEU, Hartwall

- Onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld voor de merkcategorie waarvoor het teken is ingeschreven -  Door aanvrager bij inschrijving aan een teken gegeven kwalificatie als “kleurmerk” of “beeldmerk” is een van de relevante elementen voor de beoordeling of dit teken een merk kan vormen ex artikel 2 Merkenrichtlijn 2008 en of dit teken onderscheidend vermogen heeft ex artikel 3(1)(b). Merkenrechtelijke autoriteit verplicht om over te gaan tot een concrete en globale analyse van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk. Kwalificatie kleurmerk ontheft de bevoegde merkenrechtelijke autoriteit niet van haar verplichting om over te gaan tot een concrete en globale analyse van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk, hetgeen betekent dat die autoriteit de inschrijving van een teken als merk niet kan weigeren op de loutere grond dat dit teken geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt voor de geclaimde waren of diensten. Inschrijving als kleurmerk van teken dat wordt weergegeven door tekening in kleur met afgebakende omtreklijnen, maar wordt omschreven als kleurmerk dient te worden geweigerd wegens tegenstrijdigheid in de inschrijvingsaanvraag.

 

IPPT20181025, CJEU, Enercon

- Onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld voor de merkcategorie waarvoor het teken is ingeschreven - General Court was fully entitled to take the view that the distinctive character of the mark had to be assessed according to the category of mark chosen in the application: a colour mark, since the appellant referred for the first time at the hearing before the General Court to content that allegedly highlighted the fact that the contested mark had been registered as a figurative mark, this evidence is inadmissible, it is for neither EUIPO nor the General Court to reclassify the category chosen for a mark.