Geen auteursrechtinbreuk op foto Volkert van der G. door toelaatbaar citaat

28-09-2015 Print this page
IEPT20150925, Rb Amsterdam, HP/De Tijd
(Met dank aan Ferenc Welten, WeDo! Advocaten)

Uit factuur aan Telegraaf op geen enkele wijze af te leiden dat eiser niet meer over auteursrecht op foto van Volkert van der G. beschikt. Toelaatbaar citaat: goede kennisneming van wijze waarop Telegraaf foto heeft afgedrukt draagt bij aan te voeren debat en foto enkel als onderdeel voorpagina Telegraaf en niet als afzonderlijke afbeelding getoond. Naam van maker weliswaar niet op gebruikelijke wijze, maar wel afdoende duidelijk vermeld.

 

AUTEURSRECHT

 

Begin juni 2014 heeft eiser een foto gemaakt van Volkert van der G., die op dat moment net vrijgelaten was na het uitzitten van een gevangenisstraf wegens de moord op Pim Fortuyn. De foto is pontificaal op de voorpagina van de Telegraaf geplaatst op 17 juni 2014. Op die zelfde dag plaatst HP/De Tijd op haar website een artikel met de titel “Volkert- en Dutroux-foto’s op voorpagina’s roepen discussie op”, waarbij een foto van de voorpagina van de Telegraaf wordt geplaatst en de Van der G.-foto duidelijk zichtbaar is. Eiser stelt dat HP/De Tijd hiermee inbreuk heeft gemaakt op zijn auteursrecht. De vorderingen worden afgewezen.

 

Het meest verstrekkende verweer van HP/De Tijd dat eiser geen auteursrechthebbende is, omdat de mogelijkheid bestaat dat hij zijn auteursrecht aan De Telegraaf heeft overgedragen faalt. Uit de factuur van eiser aan De Telegraaf is op geen enkele wijze af te leiden dat eiser niet meer over het auteursrecht beschikt.

 

Voorts beroept HP/De Tijd zich op haar citaatrecht. Dit beroep slaagt wel. Aan eiser kan worden toegegeven dat het artikel kwantitatief en kwalitatief beperkt is en de foto een substantieel deel van dit artikel vormt. Verder blijkt dat de foto tweemaal zichtbaar is. Goede kennisneming van de wijze waarop De Telegraaf de foto heeft afgedrukt, draagt volgens de kantonrechter bij aan het hierover  te voeren debat. De foto is enkel afgebeeld als onderdeel van de voorpagina van De Telegraaf en niet als afzonderlijke afbeelding. Dat de omvang wat kleiner had kunnen zijn en dat deze om onduidelijkheden tweemaal zichtbaar is, doet hier niet aan af. Eiser heeft niet onderbouwd dat de publicatie van de Van der G.-foto als onderdeel van de voorpagina van De Telegraaf de exploitatie van de afzonderlijke afbeelding aantast. Eiser heeft verder gesteld dat zijn naam niet, of onvoldoende is vermeld. Het artikel begint echter met de opmerking “Bosjes- en vuilnisbakkenfotograaf [X] liep Volkert gisteren tegen het lijf” en iets verder staat: [X] is in ieder geval hartstikke trots dat zijn foto het gesprek van de dag is.”. Hiermee is de naam van de maker volgens de kantonrechter weliswaar niet op een gebruikelijke wijze, maar wel afdoende duidelijk vermeld. Er is dus geen sprake van auteursrechtinbreuk.


IEPT20150925, Rb Amsterdam, HP/De Tijd
 

(kopie origineel vonnis)