€ 500 voor inbreuk auteursrecht en persoonlijkheidsrecht

Print this page 30-01-2017
IEPT20160921, Rb Midden-Nederland, Real Time Communication

Vrijwaringsincident verworpen: niet duidelijk een incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring ingesteld. Versteeg auteursrechthebbende op foto Waylon: foto geopenbaard met vermelding van zijn naam. Foto door Real Time Communication openbaar gemaakt: toegankelijk geweest voor derden. Real Time Communication als exploitant van de website entreekaarten.nl verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Schadevergoeding van € 500 (€ 250 voor auteursrechtinbreuk en € 250 voor gebrek aan naamsvermelding): gebaseerd op gebruikelijke vergoeding Versteeg van € 250 per jaar

 

PROCESRECHTAUTEURSRECHTSCHADE

 

Versteeg is een professioneel fotograaf. Real Time Communication heeft de website entreekaarten.nl geëxploiteerd. Een foto van de artiest Waylon heeft op een pagina van entreekaarten.nl gestaan. Volgens Versteeg is sprake van auteursrechtinbreuk.

 

De kantonrechter verwerpt het door Real Time Communication opgeworpen vrijwaringsincident, nu niet duidelijk is of een incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring is ingesteld. In de conclusie van antwoord is geen petitum opgenomen waarin oproeping in vrijwaring van [A] B.V. wordt gevorderd, het verweer is niet (mede) aangeduid als “incidentele conclusie” en de gronden waarop Real Time Communication meent dat [A] B.V. haar moet vrijwaren zijn niet vóór alle verweren opgenomen.

 

Volgens de kantonrechter kan Versteeg als auteursrechthebbende op de foto worden aangemerkt, omdat de foto (met toestemming) op nu.nl heeft gestaan met naamsvermelding van Versteeg. De foto is dus geopenbaard met vermelding van Versteeg zijn naam, waardoor mede op grond van artikel 4 Aw Versteeg als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt. Het verweer dat de foto niet openbaar is gemaakt wordt verworpen. Versteeg heeft immers een afdruk van de pagina van de website entreekaarten.nl in het geding gebracht waarop de foto van Waylon is afgebeeld. Daaruit blijkt dat de betreffende pagina toegankelijk is geweest voor derden waardoor sprake is geweest van een openbaarmaking van de foto. Real Time Communication is als exploitant van de website verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Als [A] B.V. content op de website heeft geplaats in strijd met rechten van derden, dan is dit Real Time Communication B.V. toe te rekenen. Als exploitant van de website kan Real Time Communication zelf bepalen wie informatie op de website mag plaatsen.

 

Gezien het feit dat sprake is van inbreuk wordt de schade begroot. Versteeg heeft onweersproken en gemotiveerd gesteld dat hij een gebruikelijke vergoeding hanteert van € 250 per jaar met minimale afname van een jaar. Omdat ook sprake is van inbreuk op het persoonlijkheidsrecht van Versteeg komt de kantonrechter tot een vergoeding van € 500.

 

IEPT20160921, Rb Midden-Nederland, Real Time Communication
 

(kopie origineel vonnis)