Verwarringsgevaar tusssen J & JOY en joy SPORTSWEAR voor kleding en accessoires

Print this page 19-04-2017
IEPT20170329, GEU, J & Joy SA v EUIPO

T-387/15: Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositie tegen het uniewoordmerk J AND JOY voor waren uit de klasse 18 en 25 (kleding en accessoires). De oppositie is ingesteld op basis van het eerdere Duitse beeldmerk met het woordelement joy SPORTSWEAR voor waren uit de klasse 25 (kleding). De Kamer van Beroep besloot dat er een verwarringsgevaar was omdat het relevante publiek de impressie kon krijgen dat de waren van dezelfde onderneming afkomstig zouden zijn.

Het beroep faalt. Het Gerecht bepaalt dat de Kamer van Beroep terecht heeft vastgesteld dat de relevante consument een gemiddelde oplettende Duitse consument betreft. Het argument van de verzoeker om de hele Europese Unie in de beoordeling mee te nemen faalt in het licht van het territorium van het eerdere beeldmerk. Het Gerecht bepaalt ook dat de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven overeen stemmen. Daarnaast stelt het Gerecht vast dat JOY het dominante element is van beide werken, in tegenstelling tot hetgeen verzoeker beweert. Visueel gezien stemmen de merken in gemiddelde mate overeen – het dominante element JOY zorgt daarvoor. Fonetisch geldt hetzelfde. Conceptueel stemmen de merken ook overeen, het differentiërende element SPORTSWEAR kan geen afbreuk doen aan de overeenstemming tussen de merken. Doordat de merken overeenstemmen en de waren waarvoor zij zijn ingeschreven ook gelijk zijn bestaat een verwarringsgevaar. De oppositie blijft in stand.

 

"92 Moreover, even supposing that the earlier mark has merely weak distinctive character, the Board of Appeal was fully entitled to conclude, in paragraph 70 of the contested decision, that a likelihood of confusion between the marks at issue could not be ruled out on the part of the relevant public in the light of the identical nature of the goods covered by the earlier mark and the mark applied for and the elements of similarity between the signs at issue (see judgment of 13 December 2007, Xentral v OHIM — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, paragraph 70 and the case-law cited)."

 

Lees het arrest hier.

 

In de zaken T-388/15 over JN-JOY en T-389/15 over J&JOY kwam het Gerecht tot hetzelfde oordeel. Deze arresten staan hier en hier.