Bram Ladage dient franchiserelatie voorlopig voort te zetten; overeenkomst op onjuiste gronden opgezegd

Print this page 09-10-2017
IEPT20170331, Rb Rotterdam, Bram Ladage

Franchiseovereenkomst op onjuiste gronden opgezegd: nastreven uniformiteit franchisecontracten op zichzelf geen rechtvaardiging voor opzegging, onvoldoende onderbouwd dat verouderde tekst voor grote problemen heeft gezorgd en gedrag franchisenemer rechtvaardigt niet de conclusie dat vruchtbare samenwerking is uitgesloten.

 

FRANCHISE

 

Kort geding. Geschil tussen Bram Ladage en franchisenemer. Bij brief van 29 november 2016 heeft Bram Ladage de Franchiseovereenkomst opgezegd tegen 31 december 2017. Het geschil draait om de vraag of Bram Ladage een gerechtvaardigde grond had om op te zeggen.  

 

Het nastreven van uniformiteit in alle franchisecontracten is  volgens de voorzieningenrechter op zichzelf geen rechtvaardiging voor een opzegging. De tekst van de overeenkomst geeft de franchisegever weliswaar het recht om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van de overeenkomst, maar alleen indien een daadwerkelijke wijziging in het systeem dit in redelijkheid rechtvaardigt. Dat daarvan sprake is, is volgens de voorzieningenrechter onvoldoende onderbouwd.

 

Zo heeft Bram Ladage naar het oordeel van de voorzieningenrechter de stelling dat de tekst in de oude franchiseovereenkomst (uit 1997) is verouderd en door de jaren heen voor grote problemen heeft gezorgd onvoldoende onderbouwd. Daarnaast oordeelt de voorzieningenrechter dat het gedrag van de franchisenemer niet de conclusie rechtvaardigt dat een vruchtbare samenwerking tussen partijen is uitgesloten .

 

Op grond van het bovenstaande oordeelt de voorzieningenrechter dat niet voldoende aannemelijk is geworden dat van Bram Ladage niet in redelijkheid kan worden verlangd de overeenkomst te laten voortduren. Volgens de voorzieningenrechter is te verwachten is dan ook dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de Franchiseovereenkomst op onjuiste gronden is opgezegd en wordt geacht ook na 1 januari 2018 voort te duren. De voorzieningenrechter gebiedt Bram Ladage dan ook de franchiserelatie voort te zetten, totdat in een bodemprocedure onherroepelijk is beslist.

 

IEPT20170331, Rb Rotterdam, Bram Ladage

 

ECLI:NL:RBROT:2017:2457